Alicia & Rolf medina Bägge är filosofie doktorer i management, och driver tillsammans bolaget Future of Organizing.

organisation

»Vårt förhållande till makt måste läras om«

Tealmetoden uppmanar oss att glömma gamla beteendemönster – då kan vi bygga organisationer där medarbetarna kan blomstra och växa.

Alicia och Rolf Medina, organisationskonsulter som båda doktorerat i management, har under tre år forskat om humana, hållbara arbetsplatser och har intervjuat mer än 100 företag, 300 personer och flera experter. Nu kommer de med boken Teal. Tillit. Transparens. – En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen.

Teal, vad är det?

»Teal kommer från boken Reinventing Organisations från 2014. Det är ett skede som organisationer kan befinna sig i. Det står för helhet och harmoni mellan olika delar. Organisationen betraktas som en levande organism. Med hjälp av DP-modellen, distribuerad makt, kan organisationer förflytta sig till att bli teal.«

Varför är det viktigt?

»Det handlar om tillit och transparens och att behandla människor som vuxna. Det blir organisationer där människor kan blomstra och växa. Motiverade människor gör ett bättre jobb, skapar bättre ­produkter, behandlar kunderna bättre. Organisationer som är teal tar också sitt ­sociala ansvar, bryr sig om samhället och om planeten.«

Vilka organisationer passar det att arbeta enligt er modell?

»Alla. Vi har hittat goda exempel från allt från producerande organisationer till hightech.«

»Motiverade människor gör ett bättre jobb, skapar bättre produkter, behandlar kunderna bättre. Organisationer som är teal tar också sitt sociala ansvar.«

Vad ser ni för svårigheter?

»Vi är formade i ett annat synsätt, de flesta referensramar baseras på Command and Control. En del organisationer som börjar med ett inkluderande, progressivt och systemiskt förhållningsätt blir mer traditionella när de växer eller hamnar i kritiska situationer. En svårighet här i Sverige är att många organisationer redan tror att de är teal. Att tro att man är i mål gör att man inte förflyttar sig.«

Vad kräver det av cheferna?

»Det gäller att våga ta steget och glömma gamla beteendemönster där vi har lärt oss att kontrollera. Vårt förhållande till makt måste läras om. Sedan handlar det också om synen på människor, arbete, roller och ­förmåner.«

Vad kräver det av HR?

»Människor ska vara en del av ett team för deras kompetens och inte enbart för att fylla en roll. Det gör att vi delvis måste tänka om runt befattningsbeskrivningar och en del formella processer.«

Och av medarbetarna?

»Att de tar ägarskap för arbetsuppgifter och ett kollektivt ansvar för teamets uppgifter. De involveras i större grad i beslutfattande: i en traditionell organisation fattas många beslut av chefer, i en Teal-organisation fattas många av medarbetarna.«   

Text: Mari Janson

Publicerad: tisdag 26 oktober, 2021