Hälsa

Hälsan först

Enklaste receptet för ekonomisk tillväxt? Investera i folkhälsan! Vi tittar närmare på en unik undersökning från McKinsey Global Institute vad ett förbättrat hälsoläge skulle innebära för Europa – men också Sverige.

25 biljoner kronor… 

…är den årliga kostnaden för dålig hälsa i den arbetsföra befolkningen i Europa – och det var innan pandemin. Det motsvarar nästan 50 000 kronor per person och 15 procent av Europas samlade BNP.


2,5 gånger pengarna tillbaka

Men är det inte dyrt för samhället och organisationer att investera i bättre hälsa? Nej, tvärtom så har vi inte råd att låta bli. McKinseys rapport visar att 10 kronor som investeras i förbättrad hälsa ger två ochen halv gånger pengarna tillbaka till samhället. 


Vilka hälsoproblem är de mest förekommande och belastar samhället och organisationer tyngst?

24% Muskulära problem (rygg- och nackont)

18% Mental ohälsa (depressioner och oro)

13% Neurologiska besvär (migrän och huvudvärk)

30 procent av dagens hälsoproblem

– astma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar – skulle kunna försvinna de närmaste två decennierna med förebyggande åtgärder som redan finns inom forskning. I ett större sammanhang skulle det innebära att 11 miljoner människoliv sparas.


500 000 fler i arbete – bara i Sverige

Friska människor är produktivare, vilket är gynnsamt för arbetsmarknaden i stort. 2040 kommer så här många fler människor vara i arbete om det sker en satsning på förebyggande hälsoåtgärder. 

Tyskland – 4 200 000

Storbritannien – 3 100 000

Frankrike – 2 800 000

Italien – 2 500 000

Nederländerna – 800 000

Sverige – 500 000


I Sverige kostar dålig hälsa årligen samhället 75 000 kronor per individ.

Schweiz – 120 000 kr

Nederländerna – 80 000 kr

Sverige – 75 000 kr

Storbritannien – 65 000 kr

Tyskland – 60 000 kr

Frankrike – 50 000 kr

Spanien – 40 000 kr


2040 

kommer BNP i Europas länder i genomsnitt ha ökat med mellan 5 och 16 procent med ett förbättrat hälsoläge

Publicerad: tisdag 16 november, 2021