Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige.

Rekrytering

Kompetensbristen är rekordstor

76 procent av arbetsgivarna har problem att hitta personal.

Trots en historiskt hög arbetslöshet är kompetensbristen alarmerande hög. I undersökningen Talent Shortage från Manpower Group har man frågat 45 000 arbetsgivare i 43 länder och resultatet är samstämmigt: globalt har 69 procent svårt att hitta rätt kompetens.

I Sverige är siffran ännu högre – 76 procent av arbetsgivarna har samma problem.

»Kompetensgapet, skillnaden mellan de kompetenser som företagen behöver och de som finns på marknaden, har inte förändrats till det bättre under pandemin. När arbetsmarknaden återhämtar sig kommer det att finnas en tydlig konkurrens om de bästa talangerna,« säger Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige.

Undersökningen startade år 2006 och siffrorna har aldrig varit lika höga som nu. Värst drabbade är europeiska storföretag med över 250 anställda. I Frankrike är kompetensbristen 88 procent, följt av Rumänien och Italien med 86 respektive 85 procent.

It/dator-kunskap råder det en ständig efterfrågan – och brist – på, men även kompetenser som initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet spås bli alltmer eftertraktade när distansarbete blir allt vanligare.

Branscherna med störst kompetensbrist globalt 2021:

1. Logistik

2. Tillverkning och produktion

3. It och data

4. Försäljning och marknadsföring

5. Administration

De mest attraktiva mänskliga förmågorna bland arbets­givare globalt 2021:

1. Pålitlighet och ansvarstagande

2. Stresstålighet

3. Initiativtagande

4. Problemlösningsförmåga

5. Ledarskap

Publicerad: tisdag 16 november, 2021