Annons: INNEHÅLL FRÅN Cornerstone OnDemand

Trend 2022 – kompetens och AI i centrum

Den största insikten pandemiåret 2020 var hur viktigt det var att vara agil och snabbfotad. 2021 har vi haft lite mer tid att analysera och insett att det krävs lärande och kompetensutveckling på bred front för att kunna vara mer agil. 2022 blir året då vi måste implementera det vi lärt oss. Det säger Stefan Robsén, ansvarig på Cornerstone OnDemand.

Pandemin har tydligt visat att det inte krävs vare sig kontor eller fast kontorstid för att utföra sitt arbete. Ökad flexibilitet har gett medarbetare ökat ansvar, vilket upplevs som positiv av de flesta. Särskilt där arbetsgivare även tagit hänsyn till medarbetarnas psykiska hälsa när vi kan jobba var och när som helst. Det har också blivit allt tydligare hur viktigt det är att snabbt kunna stärka och utveckla nya färdigheter och kompetenser för att hantera de snabba svängningarna.

Fokus på arbetsuppgifter snarare än yrkesroll

I det nya landskapet av kompetens och lärande måste vi sluta tänka i yrkesroller och titlar och istället fokusera på arbetsuppgifter, hur de genomförs, målsättningar och vilka färdigheter som krävs. Ett så detaljerat och omfattande system för talanghantering, som dessutom är holistiskt och kan användas för allt från rekrytering, intern rörlighet, utveckling, mentorprogram och i slutändan även för ersättning och lön, måste drivas av Artificiell Intelligens AI.

På samma sätt som handeln pratar om “kundresan” måste HR skapa en “medarbetarresa”, från första till sista dagen på företaget. Det måste vara en resa som hänger samman och som fungerar. Den måste dessutom vara individuell och fokusera på kontinuerlig utveckling för medarbetaren.

Med AI-drivna system kan existerande data kring medarbetarens färdigheter användas för att automatiskt presentera individuella karriärvägar. På samma sätt som Netflix och Spotify ger förslag baserat på vad du tidigare tittat eller lyssnat på, kan AI-baserade system visa på kompetenser du behöver utveckla för att gå mot en viss intern roll. Och ett sådant AI-drivet system kan göra det för alla medarbetare och i stor skala.

AI som partner

AI har hittills använts mest som verktyg vid rekrytering för att sortera jobbsökande, men teknologin kan användas för mycket mer. HR-medarbetare oroas ibland av AI, men ett bra AI-system kan se de stora, komplexa mönstren vi inte kan se och komma med rekommendationer. Däremot kan ett AI-system aldrig fatta beslut, det behövs fortfarande människor till det!

AI är en partner som ger oss insikter från enorma mängder data i organisationen och som dessutom kan ta hand om administrativa uppgifter så att HR-medarbetare kan koncentrera sig på de mänskliga aspekterna av arbetet.

Ett bra, holistiskt AI-system innebär dessutom att medarbetaren själv kan ta större ansvar för sin egen utveckling. När systemet rekommenderar att du utvecklar vissa färdigheter och visar hur andra med samma kompetens som du, och i samma jobbroll, har avancerat, blir det enklare att se att samma sak är möjligt för dig. Och det ökar motivationen.

AI kan stärka mångfalden

Vi pratar mycket om vikten av mångfald och inklusivitet och hur värdefullt det är för verksamheter att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Men ingen av oss är fri från bias. Här är AI återigen en fantastisk partner som enbart ser färdigheter och möjligheter.

En medarbetares värde mäts i kompetens och vi är bara i början av den trenden. Det gäller inte bara de färdigheter medarbetaren har idag, utan också vad som kommer att behövas i framtiden. Corona-pandemin har visat oss hur snabbt världen kan förändras och att den kompetens och de färdigheter vi har idag inte nödvändigtvis kommer att vara gångbara imorgon. Då krävs system som hjälper både företag och medarbetare utvecklas.

Publicerad: söndag 21 november, 2021

Cornerstone OnDemand är den branschledande globala leverantören av anpassningsbara HR-lösningar för organisationer i alla storlekar och i alla branscher. Den nya kompetensbaserade, AI-drivna och holistiska lösningen Cornerstone Xplor är en radikal ny plattform som ger organisationer och medarbetare unika verktyg för att stödja helt individualiserad talang- och karriärutveckling, öka den intern rörligheten och säkra morgondagens kompetensbehov. Läs mer om Cornerstone Xplor här

 

Stefan Robsén CornerstoneOnDemand
Stefan Robsén. Cornerstone OnDemand