Ledarskap

Nya utmaningar för chefen

Hur tycker cheferna själva att det är att leda på distans. Här är fördelarna och nackdelarna – och vad krävs för ett uppdaterat ledarskap.

Distansarbetet har många fördelar och allt fler arbetsplatser inför en hybridmodell efter pandemin. Samtidigt har de senaste 18 månaderna fört med sig många nya utmaningar för cheferna. Att leda, coacha, entusiasmera, fatta beslut och se varje medarbetare har för många blivit tuffare. En ny Sifoundersökning för Talentsoft visar att 12 av 16 chefsegenskaper upplevs ha försvagats under pandemin. Logiskt nog har att skapa gemenskap i teamet försvårats mest (-25 procent). Det har också blivit svårare att ge feedback (-18 procent) och att kommunicera (-17 procent). Men, den allra viktigaste chefsegenskapen enligt mer än hälften av de tillfrågade, har blivit desto starkare: att ge frihet under ansvar och visa ­tillit (+23 procent). Även att visa uppskattning (+15 procent) och empati (+9 procent) har ökat.

Solklart är att ett delvis nytt arbetssätt även kräver ett uppdaterat ledarskap.

tumme upp och ned

Så tycker cheferna det är
att leda på distans.

Att skapa gemenskap och sammanhållning i teamet
(sämre: 25%, bättre: 10%)

Att ge kontinuerlig feedback
(sämre: 18 %, bättre: 10 %)

Att kommunicera
(sämre: 17 %, bättre: 10 %)

Att inspirera
(sämre: 17 %, bättre: 5 %)

Att vara lyhörd
(sämre: 16 %, bättre: 9 %)

Att vara rak och tydlig
(sämre: 15 %, bättre: 8 %)

Att coacha
(sämre: 16 %, bättre: 5%)

Att hantera konflikter
(sämre: 13 %, bättre: 5%)

Att våga ta beslut
(sämre: 12 %, bättre: 9 %)

Att vara kreativ
(sämre: 11 %, bättre: 7 %)

Publicerad: måndag 22 november, 2021