Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Podcast: Skapa tydliga medarbetarmål

Förändring pågår överallt i våra organisationer och innovation är nyckeln till framtiden – men hur ska man hänga med i allt? Jo – genom att samla så många perspektiv som möjligt.

Annette Anjou har alltid varit fascinerad av hur man på bästa sätt kan omvandla företagsstrategin till medarbetarmål och hur man sedan motiverar medarbetarna att nå målen.

Det blir intressanta diskussioner kring temat när Lena Bjurner möter Annette som har över 20 års internationell erfarenhet från ledande HR-positioner i bagaget. Hur skapar man motivation och förståelse för organisationens mål hos medarbetarna? Hur ser Annette att pandemin påverkat arbetet med målsättning? På vilket sätt tycker hon att feedback-kultur är en viktig del för måluppfyllelse? Och hur kan man arbeta med målsättning och innovation?

Lyssna här!

Publicerad: tisdag 23 november, 2021

Annette Anjou

Annette Anjou