Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Så hittar HR lösningar i digitaliseringen

Många organisationer är i dag mitt uppe i viktiga digitaliseringsresor och en stor utmaning för många är utvecklingsprojekt som tar så lång tid att de inte längre är relevanta vid lansering. För att lyckas gäller det att hitta nya arbetssätt och att våga prova mer.

Jonatan Francén, HR-analytiker på Migrationsverket, delar med sig av sina insikter från det digitaliseringsprojekt och förändringsresan som han varit involverad i på myndigheten. Hur ser han att HR kan vara en möjliggörare?

Det blir prat om agilt arbete, förutsättningar för att arbeta i tvärfunktionella team, verktyg i förändringsresor och betydelsen av att inte fastna i att utveckla det perfekta utan inse att det kommer att bli fel, och att i stället ha fokus på att rätta till felen fort när de uppstår.

Lyssna här!

Publicerad: söndag 5 december, 2021

Jonatan Francén