Dilemmat

Håller en enskild överenskommelse?

Ett avtal kan under vissa omständigheter ogiltigförklaras.

HR-avdelningar över hela landet ingår årligen mängder av enskilda överenskommelser om avslut av anställningar. Ett medialt uppmärksammat husköp väcker frågan om en förlikning verkligen ger den eftersträvade oåterkalleliga lösningen. Rättspraxis visar att ett ogiltigförklarat avslutsavtal kan ge dyra utgifter i form av retroaktiv lön och rättegångskostnader. Ett avslutsavtal är som vilket avtal som helst, och kan ogiltigförklaras på samma grunder som andra avtal. Bland annat kan ogiltighet följa av att arbetsgivaren på ett svekfullt sätt förleder arbetstagaren att ingå överenskommelsen. Det kan handla om att falska scenarier om förestående omorganisationer målas upp, men varje friserad sanning leder inte till avtalets ogiltighet utan det krävs relativt kvalificerat oetiska ageranden. Ogiltighet kan även följa av att avtalet tillkommit under sådana förhållanden att det skulle strida mot tro och heder. Även här kan det handla om vilseledande, men även utnyttjandet av en situation. Att pressa en arbetstagare att skriva under utan att denna fått överväga saken, eller om hot framställs, kan omfattas. Håll även koll på vad ni avtalar om, om rättig­heten följer av tvingande lag är det enbart redan intjänade rättigheter som en arbetstagare kan avstå med bindande verkan.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: måndag 6 december, 2021