Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Meningsskapande processer – när organisationen förändras

Möt Einar Iveroth, docent på Företagsekonomiska institution vid Uppsala universitet, där han forskar inom bland annat digitalisering, förändringsledning och organisationsförändring.

Och det är just digitalisering och förändringsledning som Einar, Johan och Zorica belyser närmare i detta avsnitt. Allt från ledarskap och meningsskapande processer vid organisatorisk förändring och vad det är som ledare faktiskt gör när de leder förändring genom meningsskapande till att förändringsprocesser sker i olika faser som förutsätter olika styrning och ledning.  

Lyssna här:

Publicerad: torsdag 10 februari, 2022
Einar Iveroth
Einar Iveroth, docent på Företagsekonomiska institution vid Uppsala universitet. Foto. Mikael Wallerstedt