Annons: INNEHÅLL FRÅN HOGIA
Annica Gilbertson är ansvarig för OpenHR, Hogias molnbaserade familj av HR-system.

Den digitala transformationen ger win-win-effekter

Skrynkliga, oläsliga restaurangnotor och försvunna taxikvittenser som i brist på originalet har ersatts av en kontokortslip. Medarbetares tid som läggs på olönsam administration och HR som ibland behöver kämpa för att hålla sig inom GDPR´s gränser. Känns det igen? Misströsta inte – den digitala transformation vi just nu befinner oss i ger oss hållbara lösningar.

Den digitala utvecklingen går i ett rasande tempo. Under pandemin har behovet av alternativa lösningar, såsom digitala möten och molnbaserad filförvaring, hjälpt till att öka transformationstakten. Sverige rankades år 2020 faktiskt som etta i världen i förmågan att tillvarata digitaliseringens möjligheter i den globala jämförelsen Network Readiness Index (NRI). ”Att Sverige toppar listan är ett kvitto på att vi har gjort rätt som satsat på en digitalisering som omfattar hela samhället”, sa dåvarande digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Än så länge råder visserligen krav på att spara kvitton, reseräkningar och fakturor i fysisk form men Regeringen har föreslagit en lagändring från halvårsskiftet 2022 som skulle innebära att pappersversionerna skulle kunna kastas och enbart de digitala underlagen sparas.

– Om man inte redan har en lösning för digital hantering av denna typ av bokföringsunderlag kan det vara synnerligen klokt att skaffa det nu, säger Annica Gilbertson som är ansvarig för OpenHR, Hogias molnbaserade familj av HR-system.

Hitta rätt och ställ krav på ditt system

Vi har en förkärlek till att prioritera de tråkigaste och svåraste arbetsuppgifter när det kommer till digitalisering – fakturering, kvittohantering, tidrapportering … Vad ska man då tänka på när man väljer lösning?

– Det finns några fallgropar som man ska se upp för, berättar Hogias Annica Gilbertson. Att en lösning är digitaliserad är tyvärr inte per automatik samma sak som att den är effektiviserande. Här gäller det att säkerställa att man inte bara skaffar en massa kul appar med möjlighet att lösa enskilda behov. I värsta fall råkar man öka mängden administration då data ska fyllas i på olika ställen, flyttas mellan system osv. I kravspecifikationen bör man definitivt ha med sömlöshet, alltså att varje delfunktion samspelar med andra system med motsvarande data-behov, som ett ska-krav. Jag skulle också rekommendera att välja en molnbaserad lösning. Idag har vi vant oss vid att arbeta på distans och vi behöver därför konstant tillgänglighet, oavsett var vi befinner oss.

Medan vi som medarbetare kanske ser denna typ av administration som ”ett nödvändigt ont” har många lösningar byggt in artificiell intelligens i systemen. Detta innebär att AI, med ett aldrig sinande intresse, läser av och lär för framtiden. Systemen blir bara smartare och smartare.

– En annan oerhört viktig aspekt och ett högaktuellt ämne tycker jag är säkerheten, säger Annica Gilbertson. Här på Hogia har vi lagt ner mycket energi och arbete på detta. Våra produkter är inte bara GDPR-säkrade – de har dessutom i uppgift att hjälpa till att hålla koll på alla lagar och regler så att användaren slipper. För att en medarbetare ska kunna se exempelvis sina lönebesked krävs inloggning med lösenord eller Bank-ID. Eftersom de är molnbaserade behöver våra kunder heller inte fundera över IT-säkerheten. Den har vi koll på!

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Effektivisering i all ära, men den största vinsten i digitaliseringen är kanske miljön. Oändliga mängder papper sparas och träd kan räddas. Kostnadsbesparingarna är minst lika imponerande. I en rapport från mars 2021, beställd av större arbetsgivar- och näringslivsorganisationer, däribland bland Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd, konstateras att den totala kostnaden för svenska företag att skapa kvitton, fakturor och reseräkningar i pappersformat uppgår till hisnande 3,9 miljarder kronor – per år!

– Vi vill gärna att vår verksamhet ska uppfylla samtliga hållbarhetsdimensioner. De ekonomiska och ekologiska är ju uppenbara för Hogias OpenHR. Därtill har vi i samarbete med Kivra valt att skänka merparten av avgifterna i samband med utskick av digitala lönebesked till den ideella organisationen Reach for Change. Deras stöttning av lokalt entreprenörskap och banbrytande idéer som gör livet bättre för barn och ungdomar ligger helt i linje med Hogias värdegrund. Vi på Hogia är otroligt stolta att vi får vara med och bidra till detta tillsammans med våra kunder, berättar Annica Gilbertsson.

Publicerad: fredag 18 februari, 2022

Hogia – en av
Sveriges största
systemleverantörer
inom HR

OpenHR-familjen består av fyra molnbaserade, helt integrerade system som underlättar lika mycket för löneadministratörer och HR-ansvariga som för anställda medarbetare.

OpenHR Utlägg & Resa är AI-baserad och förenklar hanteringen av utlägg genom att digitalisera hela processen så att medarbetaren kan rapportera in sina kvitton direkt. MyPayslip är en GDPR-säker lösning där medarbetarna får tillgång till sina löneuppgifter, var de än är. OpenHR Medarbetare gör registreringen av nya medarbetare mer lättillgänglig och kan fördelas på flera olika personer i organisationen. OpenHR Tid är en smidig, mobil applikation som gör det busenkelt för medarbetarna att rapportera sin tid.

 

 

Hogia logotyp

 

Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.