Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

Dilemmat

När förhandlingen brutit samman

Vid en tvist gäller det att agera snabbt – annars kan det stå arbetsgivaren dyrt.

Konflikter mellan arbetsgivare och fackföreningar handlar inte sällan om lön eller andra ersättningar. Uppstår tvist mellan er och en fackförening som ni har kollektivavtal med är det avgörande att ni inte glömmer medbestämmandelagens regler om lönetvister, för här gäller korta frister som ni måste beakta. I princip uppstår en tvist så fort arbetsgivaren och facket klargjort för varandra att man är oeniga i en fråga – i aktuellt fall ska tvisten avse avtalade eller lagstadgade ersättningsregler. Den arbetstagare tvisten avser ska dessutom vara medlem i kollektivavtalsbärande fackförbund. Om sådan tvist uppstår är det arbetsgivarens ansvar att omedelbart kalla till förhandling. Löses inte tvisten vid förhandlingsbordet måste arbetsgivaren inom tio dagar från förhandlingarnas avslutande stämma in i domstol. Det är mycket kort tid för att sätta samman en stämningsansökan. Om dessa skyldigheter inte uppfylls blir ni tvungna att betala i enlighet med fackets uppfattning, om den inte är att anse som oskälig. Er förhandlingsordning kan ge er något längre respit, men här gäller alltså att hänga med. Annars förlorar ni på en teknikalitet – även om ni har rätt i sak.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: fredag 18 februari, 2022