Tendens

Högtryck för HR

I spåren av pandemin kommer allt fler rapporter om att företag och organisationer har svårt att rekrytera HR-kompetens. Vi frågade Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening, hur hon ser på utvecklingen.

»Det är egentligen ingen nyhet att trycket efter HR-kompetens har ökat markant under en längre tid. I ett globalt perspektiv flaggade World of Economic Forum redan för några år sedan om detta, däremot har pandemin säkert snabbat på processen. Det hänger ju samman med samhällsutvecklingen i stort och en uppdaterad syn på ledar- och medarbetarskap. När organisationer i dag ropar efter HR-kompetens så är det väl lite som den amerikanske finansmannen Warren Buffett träffsäkert formulerade det: ›När tidvattnet drar in ser man vilka som badar nakna.‹ Det vill säga, de bolag som tänkt igenom hur man både strategiskt och operativt arbetar med fokus på people-frågor redan före pandemin har haft en bättre resa genom pandemin än de som inte hade tänkt till kring detta. Ännu.«

Är det någon specifik profil på HR-medarbetarna som efterlyses?

»Jag har ingen rapport eller undersökning kring just detta, men de samtal och kontakter som jag har runt rekryteringar får mig att tro att det gäller alla nivåer men med störst brist inom rekrytering och senior HR-kompetens med medarbetare som har erfarenhet av ledningsgruppsarbete.«

I ett längre perspektiv – hur driver Sveriges HR Förening frågan med att säkerställa att fler upptäcker och kan söka sig till professionen?

»Vi arbetar väldigt aktivt via våra regioner som står i ständig dialog med högskolor och universitet, men det är ju bara en del av vårt arbete för att utveckla HR-professionen. I dag måste man komma ihåg att samhället förändras väldigt snabbt. Det räcker inte med att sitta och säga att man utbildade sig på 80-talet. Kunskap blir väldigt snabbt förlegad och därför är ständig utveckling helt nödvändigt för individen och för organisationen, och här spelar Sveriges HR Förening en stor roll genom vår omvärldsbevakning och vårt nätverk som erbjuder kontinuerlig vidareutveckling i vardagen.«

Men i grunden är väl detta en fantastisk »nyhet« att behovet av HR-kompetens bara ökar.

»Självklart, det visar svart på vitt att HR har flyttat fram sina positioner och att organisationer förstår vilken skillnad vi kan göra.«

Publicerad: måndag 7 mars, 2022