Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Individuell lönesättning från policy till praktik

Fråga Forskaren fortsätter på temat lön även i detta avsnitt och mer specifikt om individuell lönesättning och dess förutsättningar. En tillbakablick om drivkrafterna bakom införandet av individuell lönesättning på arbetsmarknaden och vad man önskar åstadkomma.

Vi kommer in på betydelsen av lönekriteriernas utformning, hur de bör konkretiseras samt vikten av en gemensam förståelse och förberedelse av vad det är man som enskild medarbetare förväntas prestera utifrån kriterierna både bakåt och framåt för att påverka sin prestation och därmed sin löneutveckling. Hur ser Bengt på möjligheterna och hur ser han på svårigheterna med att få individuell lönesättning att fungera? Vilka faktorer motiverar eller demotiverar?  

Bengt Larsson  är professor i sociologi vid Linneuniversitetet och Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen är inom området ekonomisk sociologi/ekonomi och samhälle. Han forskar för närvarande om partsrelationer i Europa, samt individuell lönesättning. 

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 10 mars 2022

Publicerad: lördag 12 mars, 2022
Bengt Larsson
Bengt Larsson är professor i sociologi vid Linneuniversitetet och Göteborgs universitet.