Självledarskapet och ledarskapet måste finnas på plats för att med­arbetarskapet ska fungera, menar Sofie Almqvist Gärtner.

Så gör vi!

»Vi är första länken i vårdkedjan och ställdes direkt inför stora utmaningar.«

En konsekvent och lyckad satsning på medarbetarskap har tagit Apoteksgruppen genom pandemin.

Alla förstår att väl­mående team och personlig potential hör ihop. Det är inte ­raketforskning. Men är det till och med så att medarbetarnas välmående kan vara ett slags valuta för hela före­tagets framgång?

Sofie Almqvist Gärtner säger sig vara övertygad om detta.

»Team blir välmående i organisationer där individen tillåts vara sig själv, där man ges förutsättningar att leda sig själv och där man tillåts vara delaktig och där ledarskapet lyssnar in organisationens alla perspektiv.«

Då kan magi uppstå!

Sofie Almqvist Gärtner är people director på Apoteksgruppen, en bransch som led av personalbrist ­redan innan covid-19. 

»Konkurrensen är stenhård. Därför är arbetsgivarvarumärket och vårt erbjudande en helt avgörande faktor för hur väl vi lyckas. Då är det extra roligt att kunna konstatera att vår personalomsättning minskat under det senaste året och att vi har betydligt färre vakanser om vi jämför med för ett år sedan.«

Under sådana förutsättningar är ett hållbart och inkluderande arbetsklimat avgörande. Eller ett »snällt« arbetsklimat, som Sofie Almqvist Gärtner väljer att uttrycka det.

»Konkurrensen är stenhård. Därför är arbetsgivarvarumärket och vårt erbjudande en helt avgörande faktor för hur väl vi lyckas.«

Under studietiden pluggade Sofie Almqvist Gärtner human resources development vid Linköpings universitet, sedan dess har hon varit HR-branschen trogen. Först på Coop och sedan på Synsam innan hon 2019 tillträdde som HR-direktör på ­Apoteksgruppen. 

Hon hade knappt hunnit göra sig hemmastadd innan coronapandemin ställde allt på ända.

»Vi hade precis flyttat till nya ­lokaler när vi fick stänga ner kontoret och pausa olika projekt för att ägna all vår kraft åt att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt på våra apotek. Våra medarbetare är både våra och samhällets hjältar.«

Sofie Almqvist Gärtner menar att förändringstakten och att man hela tiden tvingats omvärdera och riva upp beslut varit den allra största ­utmaningen under pandemin.

»Därför har det varit viktigt för oss att skapa ett forum för delaktighet och se till att våra medarbetare kan påverka, men framför allt att vi lyssnar till varandra och får en bild av vad våra kollegor tänker och tycker. Vi bär alla på olika ryggsäckar och kan bidra med många olika ­perspektiv.«

När individen tillåts vara sig själv uppstår fungerande team, menar Sofie Almqvist Gärtner, people director på Apoteksgruppen. 

Apoteksbranschen har som många andra yrkesgrupper varit hårt ansatt under pandemin med sjukfrånvaro, krav på bemanning, regulatoriska regelverk och samtidigt ett stort tapp i fysisk försäljning. Plus att många medarbetare har upplevt en påtaglig utsatthet under pandemin. 

»Vi är första länken i vårdkedjan och möter många olika kunder varje dag. Under pandemin har vi arbetat för att finna nya och säkra sätt att fortsätta hjälpa våra kunder och dela med oss av vår expertis. Precis som övriga samhället har vi påverkats av högre frånvaro än normalt. För oss som HR-organisation har det inneburit att vi snabbt behövt sätta oss in i och anpassa vår verksamhet utifrån nya regelverk, men också hitta vägar för att ligga ännu närmare verksamheten och samtidigt ha ett öra mot marken och förstå vad som fungerar och vad behöver vi göra bättre eller annorlunda.«

För Sofie Almqvist Gärtner och ­Apoteksgruppen har nyckeln till en fungerande organisation gått genom en konsekvent satsning på med­arbetarskapet. 

»Men detta är inte något som bara uppstår av sig själv utan är tätt sammankopplat till andra viktiga processer. Ett lyhört ledarskap och ett tydligt självledarskap behöver finnas på plats för att ge plats åt med­arbetarskapet. Självledarskapet handlar om en process där jag tar ansvar för att leda mig själv framåt oavsett roll. När både självledarskapet och ledarskapet finns på plats och de samspelar med varandra skapas förutsättningar för medarbetarskapet att ta större och större plats.«

»Pandemin har skapat förutsättningar för oss att ägna ännu mer tid åt att verkligen förstå hur vi mår tillsammans på jobbet.«

Det låter ganska teoretiskt.

»Ja, men för mig handlar det om att jobba aktivt med frågor som rör medarbetarutveckling. Att arbeta kontinuerligt med att utveckla både ledarskapet och självledarskapet i organisationen föder ett välfungerande medarbetarskap. I den utvecklingsresan behöver organisationen identifiera en gemensam terminologi, kultur och arbetssätt. Ett tydligt och bra exempel är att ställa sig frågan: Vad är feedback för oss som organisation och hur ger vi feedback? Många organisationer lägger mycket kraft på att utbilda ledare i dessa frågor. Men för mig är feedback en viktig del i medarbetarskap, självledarskap och ledarskap och något som alla medarbetare i organisationen ansvarar för.«   

En av de första åtgärderna i krisens början som Apoteksgruppen gjorde var att skapa ett tvärfunktionellt team som aktivt hanterar och arbetar med alla frågor som rör pandemin. Man var även tidigt ute med ställa om och hålla all utbildning digitalt. 

På frågan om det varit svårt att bygga välmående team i spåren av covid-19 menar Sofie Almqvist ­Gärtner att det inte finns något ­enkelt svar.

»Jag tror att pandemin har skapat förutsättningar för oss att ägna ännu mer tid åt att verkligen förstå hur vi mår tillsammans på jobbet. Det finns ett annat intresse och en annan förståelse för denna fråga i alla delar av bolaget, och långsiktigt är det en styrka.« 

Text: Henrik Lenngren
Foto: Peter Cederling

Publicerad: torsdag 17 mars, 2022

SOFIE ALMQVIST GÄRTNER

Bor: I Stockholm.
Gör: People director på Apoteksgruppen.
Dold talang: Matlagning.
Bra bok: Jag kan ha fel av Björn Natthiko Lindeblad.
Bra tv: Missar aldrig Aktuellt.
Tränar: Går många promenader och ­löptränar i perioder.
Första jobbet: Började tidigt att städa hotellrum.
Bästa egenskap: Handlingskraftig.
Udda intresse: Botaniserar länge i mat­affären inför en härlig middagsbjudning.