Starka tillsammans. Lena Bjurner, vd för Sveriges HR Förening, och Ulrika Spåls, vd för Styrelseakademien.

Samarbete

Kunskapsluckor i styrelsen?

Styrelseakademien och Sveriges HR Förening i nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet.

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och ­digitaliseringen kommer med en rad nya frågor och behov som påverkar styrelsearbetet i grunden och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

För att möta detta har Styrelse­akademien, som med 8 000 medlemmar är landets centrum för styrelsearbetare, ingått ett samarbete med Sveriges HR Förening för att ­ytterliga vässa och utveckla sina ­populära styrelseutbildningar, oavsett om det gäller utbildning för ­styrelseordförande, valberedning ­eller l­edamot.

»Spetskompetens i styrelser inom olika områden som till exempel säkerhet, kommunikation och digitalisering blir allt viktigare. För att hantera denna sammansättning av specialister behövs duktiga, trygga och kunniga ledare som utöver sin ledarskapsförmåga förstår hur man organiserar, leder och bygger starka team. Detta är affärskritiskt. Ytterst handlar det om att framtidssäkra svenska bolag«, ­säger Ulrika Spåls, vd för Styrelseakademien.

»De mest strategiska frågorna för företag just nu handlar om kompetens, ledarskap, kultur och ­organisation, det vill säga HR-frågor. Ändå har ytterst få styrelser ­strategisk kompetens inom området.«

Detta är också bakgrunden till samarbetet med Sveriges HR Förening.

»Många av de mest strategiska frågorna för företag just nu ­handlar om kompetens, ledarskap, kultur och organisation, det vill säga HR-frågor. Ändå har i dag ytterst få styrelser strategisk kompetens inom området. För fortsatt framgång och hållbara resultat i näringslivet behöver det ändras«, säger Lena Bjurner, vd för Sveriges HR Förening.

Under pandemin har Lena Bjurner sett hur HR:s position har flyttats fram och hur organisationer och företag alltmer efterfrågar HR-kompetens. 

»Vi vill vara med och göra skillnad för svenskt näringsliv. Att säkra att de som utbildar sig för att leda, driva eller rekrytera till styrelser har den kompetens de behöver inom ­peopleområdet, det är ett sätt att ­aktivt påverka«, säger Lena Bjurner.

Foto: Peter Cederling

Publicerad: torsdag 31 mars, 2022

Styrelseakademien

Styrelseakademien är en oberoende ideell förening med över 30 års erfarenhet av att driva utvecklingen av svenskt styrelsearbete. Från norr till söder är man en sammanslutning av lokala föreningar med stark förankring i näringslivet samtidigt som man är en central kraft med erfarenhet och kunskap från företag och institutioner på riks- och Europanivå.