Annons: INNEHÅLL FRÅN SIMPLOYER

INNEHÅLL FRÅN SIMPLOYER

De nya LAS-reglerna är snart här – är du förberedd?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är att vänta inom några månader. Hur ska du som arbetsgivare rusta dig inför framtiden? Simployer ger dig svaret.

Varför är det viktigt att kunna de nya LAS-reglerna?

De nya lagreglerna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 med tillämpning första gången från och med den 1 oktober 2022. Observera att de utökade kraven på skriftlig information om anställningsvillkoren gäller redan från och med den 29 juni 2022. ”Det är hög tid att redan nu påbörja förberedelserna för hur ni ska hinna anpassa er verksamhet till de nya reglerna.” säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Anna Schönfelder, HR- och löneexpert på Simployer, poängterar också vikten av att vara förberedd på nya LAS. ”Det är den största förändringen i LAS på många år. Det är viktigt att känna till de nya reglerna då man bl a kan behöva anpassa anställningsavtal, ha koll på anställningstid för de som är anställda för visstid och på hur länge bemanningsanställda har arbetat i verksamheten. Det kan bli dyrt att göra fel.” säger hon.

Så hur ska du som arbetsgivare förbereda dig?

Ja, det är inte helt lätt! Men oroa dig inte. För att att enklare prioritera vad som behöver göras – bocka av dina to-do’s med Simployers checklista.

Följande frågor kan vara bra att ställa sig:

• Vilken information behöver vår organisation skaffa sig för att se till att verksamheten lever upp till de nya reglerna?

• Vilken typ av utbildning behövs för HR, chefer och ledare, lön andra arbetsgrupper?

• Hur håller vi koll på olika anställningstider i olika anställningsformer? Finns det systemstöd för det eller sköts det manuellt, i så fall av vem?

• Hur säkerställer vi att förfrågan kan göras om exempelvis; varför tjänsten inte är på heltid, begäran om annan anställningsform eller begäran att få utökad information om gällande anställningsvillkor? Vem tar emot sådana förfrågningar och hur ska dessa hanteras? Detta kan med fördel hanteras i ett HR-system!

Se även över och uppdatera följande:

• Mallar för anställningsavtal

• Andra mallar och blanketter (exempelvis mall för uppsägningsbesked)

• Lönesystem och HR-system (uppdatera exempelvis anställningsformer och innehåll för turordningslista)

• Vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart (allt från utbildningsinsatser till uppdatering av mallar)

Avslutningsvis, kom ihåg att rutinerna för att lämna skriftlig information om ändringar i anställningsvillkoren ska lämnas direkt eller senast samma dag som ändringen gäller. Informationen kan lämnas i ett HR-system.

Behöver du dyka ner djupare i LAS-frågan?

Då är det bara att spänna fast säkerhetsbältet för vårens viktigaste kurs. I maj går kursen Nya regler i LAS – detta behöver du ha koll på. En kurs där Simployer-stjärnorna Ida Ljungberg och Anna Schönfelder ser till att rusta dig för framtidens HR. Välj själv om du vill delta digitalt eller onsite i Stockholm, Göteborg eller Malmö. We are ready for take off. Are you?

Publicerad: måndag 4 april, 2022