Per Thilander är universitetslektor vid sektionen för Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Foto: Anders Bergstedt.

FRÅGA FORSKAREN!

HR-funktionens organisering och digitalisering

I detta avsnitt är Lena Bjurner tillbaka som vikarie och tillsammans med Zorica Bodiroza träffar de Per Thilander. Utgångspunkten för samtalet är, precis som Pers forskning, om hur HR-funktioner och HR-professionen behöver utvecklas i en alltmer digitaliserad värld.

Per menar att HR behöver ta nya utvecklingskliv in i det digitala området och att det kommer ställa nya krav på kompetens och förändringsförmåga. HR:s dubbla roller, att både driva och stödja verksamhetens utveckling, samtidigt som den egna digitala transformationen inom HR behöver genomföras, är både en utmaning och möjlighet. Per menar vidare att en viktig del för att klara dessa uppdrag är det inre ledarskapet och att HR vågar ge sig in i nya områden för att bidra och skapa mervärde i verksamheten. 

Per Thilander är universitetslektor vid sektionen för Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet och forskare inom bland annat HR-organisering, samspelet mellan HR och linjechefer, digitalisering och HRM, ledarskap samt organisationsförändring. Per är också anställd som HR-lektor och senior rådgivare inom Västra Götalandsregionen där han arbetar med olika HR-utvecklingsprojekt.  

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 24 mars 2022

Publicerad: onsdag 6 april, 2022