Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper på Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för deras studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.

FRÅGA FORSKAREN!

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Lyssna på Kristina Palm och Calle Rosengren som tilldelades utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022. HR-forskningspriset delas ut årligen till forskare inom HRM, ledarskap och organisationsutveckling.

Bakom priset står Sveriges HR Förening, Studentlitteratur, Centrum för Global HRM forskning vid Göteborgs Universitet samt Institutet för Personal och Företagsutveckling, Uppsala universitet.   

Vi pratar om Kristinas och Calles forskningsprojekt »Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv« som belyser hur gränser mellan arbetsliv och privatliv kan hanteras för att värna ett hållbart arbetsliv i ett alltmer digitaliserat samhälle. Samtalet kretsar kring de sju gränshanteringsstrategier som identifierats i deras forskning, vilken roll tekniken spelar och hur dessa strategier kan vara behjälpliga att hantera de numera flytande gränserna mellan arbete och övrigt liv. Gränsdragningsstrategierna är användbara och nyttiga att vara medveten om. De är också bra att diskutera både på jobbet och inom familjen eftersom den strategi jag väljer också påverkar de runt omkring mig.  

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 7 april 2022

Publicerad: tisdag 12 april, 2022