Efter plugget. Camilla Teigen, HR-strateg på Karlstads kommun, har skapat en rad initiativ tillsammans med universitetet för att få studenterna att slå ned bopålarna i Värmland.

Kompetensförsörjning

Efter plugget!

Så vill HR-strategen Camilla Teigen få studenterna i Karlstad att stanna i staden efter avslutad utbildning på universitetet.

Av de studenter vid Karlstads universitet som flyttar dit för att studera försvinner uppemot 80 procent tillbaka till födelse­orten, eller till där ett nytt arbete finns, efter examen. Det begriper alla att den kompetensförlusten innebär en stor utmaning för hela regionen. Därför har Karlstads kommun arbetat med olika åtgärdsprogram sedan flera år – nu har detta fått både nytt djup och spets.

 »Vi har kompetensförsörjningsutmaningar som så många andra ­organisationer och ett sätt att ta sig an dem är att ha ett nära samarbete med Karlstads universitet«, säger Camilla Teigen, HR-strateg på Karlstads kommun. »I stort handlar det om att få fler att leva kvar i Värmland efter genomgången utbildning, men mitt område som HR-strateg är förstås att se till kompetensförsörjningen inom Karlstads kommun.«

Efter att sedan 2017 ha haft en studentsamordnare som jobbat för både kommunens och universitetets räkning har man från i år sjösatt ­initiativet att knyta studenterna ännu närmare kommunen – och samtidigt se till att efterfrågad ­kompetens utbildas. I vissa av universitetets ­utbildningars programråd, som PA-programmet (personal och arbetsliv), finns representanter med för att påverka, ge kommunens input. Det finns också en kontaktperson på kommunen för varje program, som ska fungera som en bro mellan ­universitetet och kommunen. 

»Vi vill att fler stannar här efter utbildningen.
Den demografiska utvecklingen innebär ju att färre kommer behöva försörja fler…«

»En annan sak som vi jobbar med är omvänt mentorskap. Det handlar om att chefer hos oss på kommunen har studenter som mentorer. Cheferna får anmäla intresse för vilken typ av student eller utbildning, och universitetet letar fram en lämplig student. Så träffas de under minst sex månader, men många fortsätter längre«, berättar Camilla Teigen. 

»Det här tror vi mycket på, mentorerna får en inblick i hur det är att jobba i en kommun och sam­tidigt får de dela med sig av erfarenheterna från sina studier. Parallellt uppger adepterna, våra chefer, att det är väldigt givande med en oftast yngre persons perspektiv och som dessutom inte befinner sig inom den egna organisationen.«

Nytt för i år är också en treårsplan för varje studieprogram. Från årskurs ett ska kommunen erbjuda bland annat studiebesök och gäst­föreläsningar. Under år två jobbar man med olika case i utbildningarna och år tre handlar det om praktik ­eller examensjobb på kommunen. 

»Vi vill förstås se att fler stannar här efter utbildningen. Den demografiska utvecklingen innebär att färre kommer behöva försörja fler, och
det gäller för många platser i ­landet. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig för både företag och organisationer och att på det här sättet jobba nära universitetet kommer både vi och universitetet att tjäna på.«  

Publicerad: onsdag 13 april, 2022

Camilla Teigen

Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet Örebro universitet.

Karriär: Jobbat inom bemannings- och rekryteringsbranschen, privata företag och offentlig sektor.

Första jobbet: Kafébiträde

Dold talang: Brödbak.

nattduksbordet: Min Storytel-läsplatta.