Factfulness

Så mår HR

Visste du att hela 52 procent av högre HR-chefer i Sverige tycker att deras organisationer har fått mer inflytande under pandemin? Vi har ­tittat närmare på Cranetstudien* 2021. Detta är vad vi fann!

75 procent av organisationerna har en skriftlig HR-policy. Det är såklart bra, men man kan undra över de resterande 25 procenten. 

Cranetstudien

Stefan svarar

Stefan Tengblad, professor i humanresource, kommenterar undersökningen.

stefan tengblad
Stefan Tengblad, Sveriges första HR-professor vid Cent­rum för Global HRM i Göteborg, var från svenskt håll ansvarig för Cranet­studien.

Cranetstudien, från början ett initiativ av Cranfield University i England, har sedan 1989 ­genomförts med regelbundna mellanrum. ­Sverige har varit med ända sedan starten, men detta var första gången som Stefan Tengblad var ansvarig från svenskt håll.

»Ett fantastiskt spännande uppdrag. Nu ska vi börja utvärdera vad vi ska gå vidare med, bland annat kommer vi studera vilka kopplingar, likheter och olikheter det finns mellan de nor­diska länderna. Inte minst i skenet från pandemin, ­exempelvis hur det har sett ut med hemarbete, permitteringar, digitaliseringen. Vi kommer också bjuda in andra forskare, bland annat från Stockholms universitet att studera materialet.«

Mest anmärkningsvärt med årets rapport?

»Det finns massor med intressanta spaningar att göra. Det är väldigt glädjande att hela 41 procent tycker att HR-funktionen har fått mer inflytande under pandemin och att 82 procent anser att produktiviteten i organisationen antingen är oförändrad eller har förbättrats. Man kan också genom­gående se en väldigt positiv syn på hemarbete. Det är som om pandemin blev ett gemensamt mål. Vi ägnade oss mindre åt tjafs och korridorsnack och mer åt att hjälpas åt att ta verksamheten i hamn.«

Text: Redaktionen
Foto: Anders Bergstedt
Illustration: Shutterstock

Publicerad: onsdag 13 april, 2022