Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Förändring och utveckling i en politiskt styrd organisation

Vad händer just nu på HR hos en av Sveriges största offentliga arbetsgivare? Lena Bjurner möter Vinko Mikulic, HR-strateg på koncernkontoret och koncernstaben för HR på Region Skåne. Vilka är HR:s största utmaningar med att arbeta i en så pass komplex organisation och vilka förändringsresor har man påbörjat nu?

Det blev ett spännande samtal om en rad högaktuella ämnen:

Hur gör man HR-frågor till verksamhetsfrågor?

Hur får man ihop de övergripande strategierna med de dagliga verksamhetsutmaningarna?

Vilka är de stora kompetensutmaningarna – dels i verksamheten, dels hos HR själva?

Hur skapar man en kultur som uppmuntrar till samskapande och innovationer, och att medarbetarna vågar testa själva?

Lyssna här!

Publicerad: fredag 29 april, 2022
Vinko Mikulic
Vinko Mikulic, HR-strateg på koncernkontoret och koncernstaben för HR på Region Skåne.