Stefan Tengblad, Sveriges första HRprofessor vid Centrum för Global HRM i Göteborg, var från svenskt håll ansvarig för Cranetstudien. Foto: Anders Bergstedt

FRÅGA FORSKAREN!

Stefan Tengblad:
Svenska Cranetstudien 2021

I denna episod av Fråga Forskaren träffar vi Stefan Tengblad, professor i HRM vid Göteborgs Universitet. Fokus för samtalet är den senaste Cranetstudien – världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor.

Studien som cirka vart femte år genomförs i Sverige och i över 40 andra länder tar fram angelägen kunskap om hur HR-området och HR-professionen utvecklas.  

Även om arbetet pågår för fullt med att analysera resultatet får vi en inblick i delar av det svenska resultatet. Vi svarar bland annat på frågorna:  

• Vad har förändrats och utvecklats sedan den senaste studien 2014?  
• Vad för kompetenser/bakgrunder skulle behövas i ett HR-dream team?  
• Vad kan organisationer och företag i allmänhet och HR funktionen i synnerhet lära och ha för nytta av studiens resultat? 

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 5 maj 2022

Publicerad: torsdag 12 maj, 2022