Annons: INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE

INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE

Arbetsgivare och medarbetare oeniga om kompetens­utveckling

Det satsas mer på kompetensutveckling idag. Samtidigt visar Cornerstones globala undersökning Thriving in the Global Skill Shortage – your Path Through the Wilderness, att medarbetare och arbetsgivare är oeniga om hur effektiv kompetensutvecklingen som erbjuds egentligen är.

Medan arbetsgivare har stor tilltro till att det som erbjuds är effektivt, är medarbetarna betydligt mer skeptiska. Undersökningen visar också att glappet är större i lågpresterande organisationer, där skillnaden mellan arbetsgivarnas och medarbetarnas uppfattning är hela 55%, jämfört med bara 11% i högpresterande.

Det blir aldrig mer som förr. Våra arbetsplatser, hur vi jobbar, när och var vi jobbar, allt är annorlunda. Digitaliseringen har visserligen pågått länge, åtminstone har vi pratat om det länge, men pandemin snabbade på utvecklingen ordentligt. Kanske fanns det en och annan  som väntade på en återgång till någon slags normalitet och att allt skulle återgå till hur det var före pandemin, men de har helt klart misstagit sig.

Det “nya normala”, där förändringarna fortsätter i rasande takt, är här för att stanna.

Rätt kompetens avgörande

En av de största lärdomarna av att tvingas förändras så snabbt under pandemin, är att rätt kompetens är helt avgörande för att företag ska överleva och vara framgångsrika. Det snabba tempot gör också att intresset för kontinuerlig utveckling av allas kompetens, inte bara några få, ökat betydligt under de senaste åren. Vi kan inte ha en arbetsmarknad där det råder enorm kompetensbrist, samtidigt som det finns ett stort antal arbetssökande som saknar rätt kompetens. Det nya omställningsstudiestödet är ett bevis för det ökade fokuset på vidareutbildning.

Medarbetare är dessutom mycket mer medvetna om att de konstant måste förnya sin kompetens för att hänga med i utvecklingen och de efterfrågar utveckling och utbildning av sina arbetsgivare. Många organisationer investerar därför också i lösningar som gör att de enklare kan vidareutbilda och utveckla alla sina medarbetare i stor skala. De har insett att de måste satsa på de som redan finns i organisationen, istället för att enbart förlita sig på att försöka rekrytera in ny kompetens.

Men även om det finns ett större fokus på utveckling visar en stor global undersökning av Cornerstone People Research Lab att arbetsgivare och medarbetare är oense om hur bra kompetensutvecklingen som erbjuds egentligen är. Det här glappet i uppfattning har dessutom ökat sedan 2020, då Cornerstone genomförde en liknande studie. Då ansåg 90% av arbetsgivarna att den kompetensutveckling deras organisationer erbjöd var effektiv, jämfört med 60% av medarbetarna. I årets undersökning har medarbetarnas förtroende för att deras arbetsgivare kan erbjuda effektiv kompetensutveckling sjunkit till 55%.

Kompetensutveckling = högre lönsamhet

En av de mest intressanta upptäckterna i årets undersökning är att det här glappet i uppfattning är olika stort beroende på hur bra organisationen går ekonomiskt.

I lågpresterande organisationer, dvs de som går sämre ekonomiskt, anser bara 20% av medarbetarna att de får effektiv kompetensutveckling och där är glappet mellan medarbetare och arbetsgivare hela 42%.

I högpresterande organisationer däremot är både arbetsgivare och medarbetare positiva till den utveckling som erbjuds och glappet här är bara 11%.

Hur kompetensutveckling levereras och hur den upplevs av medarbetarna skiljer sig alltså väldigt mycket mellan olika företag. Men det handlar också om hur kompetensutveckling prioriteras.

Strategisk investering

Högpresterande organisationer ser satsningen på medarbetarna och deras kompetens som en viktig strategi för att organisationen ska utvecklas, vara innovativ och framgångsrik. Högpresterande verksamheter anpassar sig också i högre grad till medarbetarnas behov och önskemål. Och de investerar dessutom mer:

  • Högpresterande organisationer – 72% säger att de kommer att prioritera kompetensutveckling under det kommande året och 47% har redan börjat.
  • Medelpresterande organisationer – 34% säger att de planerar att införa förändringar under det närmaste året och 33% säger att det kommer att ske inom tre år.
  • Lågpresterande organisationer – Närmare 3x så sannolikt att deras investeringar i utveckling avstannat jämfört med högpresterande organisationer.

Det finns inget facit för hur man skapar ett bra kompetensutvecklingsprogram. Det som gör en organisation högpresterande är att den lyssnar på medarbetarna och ger dem all den kompetensutveckling de vill ha. Det är en investering som verkligen betalar sig både för medarbetare och arbetsgivare. Hur många investeringar kan åstadkomma det?

Publicerad: måndag 23 maj, 2022