Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

DILEMMAT

Dagens krisplanering kräver annat tänk

Men den här gången är spelplanen annorlunda för HR-avdelningarna.

Givet kostnadsökningarna och världsläget är många styrelser just nu fokuserade på att planera för större besparingar, och många HR-avdelningar är redan i gång med att analysera personalkostnaderna. Med erfarenheter från tidigare kriser har många en stor verktygslåda med lösningar. 

Klassiska exempel är frysta rekryteringar, att växla av konsulter och reducerade förmåner. Till dessa kan nu läggas reduktion av arbetstidsmått (hyvling), där samma antal personer ska arbeta mindre med minskad lön, vilket även tidigare var tillåtet enligt praxis men som nu ska etableras i lag (om nya las antas). Även korttidsarbetsstödet är fortfarande aktivt. Till de mer kreativa åtgärderna hör individuella avtal om uppskjuten lön eller nedgång i sysselsättningsgrad men bara delvis i lön, något som ogillas av facken då det påverkar SGI, a-kassa och lönegaranti. 

Dilemmat för HR-avdelningarna är att spelplanen ser annorlunda ut. Många organisationer är nu så slimmade att det knappt finns några icke-verksamhetskritiska tjänster att ta bort. Samtidigt är det i många branscher svårt att hitta rätt medarbetare, och det kommer bli svårt att återrekrytera, eller att behålla, medarbetare som satts på hårdbantning. Nöden har ingen lag, men i dag måste den mest kirurgiska metoden väljas.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: tisdag 24 maj, 2022