Hur kan HR-medarbetare skapa bästa klimatet för den digitala transformationen? Per Thilander vet hur. Foto: Anders Bergstedt

UTBILDNING

Hitta din inre ledare

Digital transformation är det stora temat för Sveriges HR Förenings nya utbildning. Per Thilander, forskare och lektor, håller i spakarna.

I höst arrangerar Sveriges HR Förening en utbildning i digitaliseringsfrågan, för att med ett ord ­beskriva det jätteområde som snart sagt alla verksamheter är involverade i. Utbildningsansvarig är Per Thilander, universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, med human resources management som forskningsområde.

»Föreningens medlemmar pratar ofta om hur man ska ta sig an den digitala transformationen, möta organisationens behov av nya arbetssätt och vilken roll vi ska ha i detta«, säger Per Thilander och fortsätter:

»Man måste förstå de nya utmaningarna utifrån olika dimensioner. Organisationsnivå, professionsnivå – men också utifrån den individuella nivån. Individen har stora möjligheter att driva och stödja förändring.«

Utbildningen kommer alltså att omfatta tre steg: Det första fokuserar på hur den digitala utvecklingen ser ut på ett övergripande plan i olika verksamheter, vad den innebär för verksamheten och vilka roller HR kan ta i den. Andra steget behandlar hur ­behovet ser ut för HR:s egen utveckling i syfte att kunna driva en digital utveckling, vad ska vi gemensamt kunna, vilka möjligheter och ­vilken potential ser vi? För att därpå, i det tredje steget, gå in i det som Per Thilander ser som en särskilt viktig ­faktor i den digitala transformationen: det inre ledarskapet.

»Vi kommer titta på HR-individens egna förutsättningar för att ­mobilisera förändringskraft. Hur ska vi med vår kompetens och erfarenhet bidra till andras ­utveckling – det är ju HR-funktionens bitvis svåra ­dilemma att vi inte alltid äger frågorna själva, utan det gör någon linje­chef eller annan. Men du själv som redskap är oerhört ­viktigt. Och då måste du lära känna dig själv, få en insikt i dig själv och din förmåga att använda kompetensen som nyckel i detta. Vi kommer i alla fall nosa på att lära oss verbalisera våra egna drivkrafter och förutsättningar.«

»Man måste förstå de nya utmaningarna utifrån olika dimensioner. Organisationsnivå, professionsnivå  men också utifrån ­individuell nivå.«

Per Thilander kallar sig själv »prakademiker«, han delar sin tid mellan akademisk forskning och praktisk kunskapsöverföring ute i organisationer. 

»Jag började yrkesbanan i olika HR-funktioner i både privat och ­offentlig sektor, men sedan jag gick in i akademin har jag velat föra tillbaka den kunskap som jag själv hade haft ett behov av när jag var verksam«, säger han. 

Vilka är de mest pockande ­områdena för HR i den digitala transformationen?

»Klassiskt är väl att effektivisera ­rekryteringen, från intervjuer till ­onboarding. Men hela people analytics-området är väldigt spännande, att utveckla ett datadrivet besluts­fattande. Den nya tekniken erbjuder en rad nya möjligheter för hur vi bättre, och tidigare, kan få nya kompetenser att passa in på bästa sätt – och sam­tidigt tillvarata deras engagemang och ­innovationskraft.« 

Text: Niklas Wahllöf

Publicerad: tisdag 24 maj, 2022

PER THILANDER

Titlar: Filosofie doktor i företagsekonomi, universitetslektor och forskare på Handelshögskolan i ­Göteborg med inriktning mot HRM.  

Bor: Kungsbacka.  

Karriär: Tidigare HR-chef i privat och offentlig sektor, nu forskare och lärare parallellt med ett ­uppdrag inom Västra Götalands­regionen.  

Mitt motto: »Mitt i skogen finns en glänta som bara kan hittas av den som gått vilse«, ett citat av Tomas Tranströmer. Att våga ta steget ut i det okända leder dig till platser du aldrig annars skulle hitta, även i
ditt inre.

 

Per Thilander
Per Thilander. Foto: Anders Bergstedt

Per Thilander kommer hålla i utbildningen

HR + Human + Tech

Accelerera din organisations digitala omställning.

LÄS MER HÄR!