UNDERSÖKNING

Norden runt

Nordic HR Survey är en stor undersökning bland HR-medarbetare över hela Norden. Ett initiativ av EY och Sveriges HR Förening, tillsammans med övriga nordiska HR-organisationer.

5 huvudområden i fokus i årets undersökning

1. Nya flexibla arbetssätt

2. Kompetensförsörjning

3. Teknik & digitalisering

4. Hållbarhet

5. HR:s prioriteringar

En av de stora utmaningarna framöver är att hinna med i den tekniska utvecklingen. Hela 57 procent av de tillfrågade organisationerna uppger att de i någon mån har ett erfarenhets- och kompetensgap som måste fyllas.

76% 

av organisationerna har i någon form inkluderat hållbarhet i den strategiska planen.

46% 

av privata företag och organisationer arbetar aktivt för att införa hybridarbete och ser det som en konkurrensfördel för att attrahera talanger – bland offentliga organisationer är det 38 procent.

I vilken omfattning är dataanalyser integrerade i organisationens strategiska planer?

»HR TAR ETT STEG MOT ATT BLI MER DATADRIVET OCH STRATEGISKT, VILKET MÖJLIGGÖR ETT MER INFORMERAT BESLUTSFATTANDE INOM ETT OMRÅDE SOM KÄNNETECKNAS AV IMMATERIELLA PROCESSER.«

– Ur undersökningen

Därför satsar vi på teknik!

Åtta av tio uppger att de har implementerat ny HR-teknologi de senaste tre åren – men vilka var de största anledningarna till investeringarna? Flera svar var tillåtna.

78% Effektivitet

70% Optimerat arbetsflöde

64% Uppnå moderna arbetsmetoder

32% Ökad kapacitet

13% Konkurrensfördel

2017 ansåg 34 procent av de undersökta organisationerna att de hade en hög teknisk kompetens som gjorde att de kunde dra nytta av tekniktrender. 2022 var siffran 66 procent.

Hur har HR-funktionens budget förändrats de senaste åren i förhållande till resten av organisationen?

28% Den har utvecklats bättre

58% Den följer organisationen

14% Den har utvecklats sämre

33% 

HR-medarbetare vill att arbetsgivarna erbjuder kortare arbetsveckor.

3 viktiga framtidsfrågor!

83% vill bli bättre på strategisk kompetenshantering.

73% vill bli bättre på arbetskraftsplanering.

65% vill bli bättre på resurshantering.

HR har flyttat fram positionerna under pandemin. 2017 var 63 procent av den högsta HR-ansvariga med i ledningsgruppen. 2022 har detta ökat till 68 procent.

Befolkningen blir allt äldre och vi kommer troligen behöva arbeta längre: I vilken utsträckning har din organisation kompetens att dra nytta av en åldrande arbetsstyrka?

63% 

inom HR kan tänka sig att säga upp sig om inte arbetsplatsen erbjuder en tillräcklig flexibilitet.

UTVECKLA LEDARSKAPET

När det kommer till det dagliga arbetet och HR:s roll som strategisk partner – vad anser deltagarna är den viktigaste enskilda frågan? Svar: ledarskapsutveckling.

41% tycker att detta är väldigt viktigt.

32% tycker att det är viktigt.

20% tycker att det är ganska viktigt.

Publicerad: tisdag 24 maj, 2022