Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Vuxenutveckling: Hur hanterar man förändring och komplexitet?

Kan man säga att medarbetare och ledare som nått en högre nivå av vuxenutveckling har bättre förutsättningar att hantera och leda förändring? Har de förmågan att lyssna på andras perspektiv, involvera fler i beslutsfattande, använda feedback och förstå sina egna reaktioner i större utsträckning? Kristian, Johan och Zorica diskuterar hur individuell- och kollektiv ledarskapsutveckling kan bedrivas på ett systematiskt sätt och användas för att utveckla företagens förmåga att hantera en alltmer komplex omgivning.  

Kristian Stålne är civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i byggnadsmekanik och lektor i byggteknik vid Malmö universitet. Han har efter disputation 2009 bidragit till forskningen i vuxenutveckling med fokus på stadieteorier för komplexitet och meningsskapande och är medgrundare till forskningsnätverket European Society for Research in Adult Development. Kristian är för närvarande forskningsansvarig för andra fasen av Inner Development Goals där vi försöker besvara frågan om hur vi kan utveckla våra inre förmågor så vi bättre kan svara mot de 17 globala utvecklingsmålen. 

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 2 juni 2022

Publicerad: söndag 12 juni, 2022
Kristian Stålne är civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i byggnadsmekanik och lektor i byggteknik vid Malmö universitet.