Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

intro

Back to abnormal! 

Det är temat för höstens HR-dagar. Och det beskriver vad jag tror att många känner just nu. 

Vi trodde först att viruset snart skulle försvinna och att vi skulle gå tillbaka till det normala. 

Allt skulle bli som vanligt. Sedan insåg vi att det här tar tid och tiderna kommer att ha förändrats när pandemin är över – vi tänkte att vi skulle komma tillbaka till det så kallade »new normal«. Nu vet vi att det inte blir så heller. 

»När Ukrainakriget avlöser coronapandemin och med alarmerande klimatförändringar är det mer än tydligt att världen verkligen inte är sig lik«, så säger HR Dagarnas huvudtalare
Per Schlingmann och Kjell A Nordström, två av Sveriges främsta framtidsspanare. De menar att vi behöver förstå hur tre kriser – pandemin, klimatet och kriget – för alltid håller på att förändra såväl våra samhällen och organisationer som oss själva. Vi befinner oss just nu mitt uppe i ett historiskt ögonblick med genomgripande konsekvenser där organisationer behöver göra omtag för att vara fortsatt framgångsrika och attrahera talanger och förstå att lönsamhet uppnås genom hållbarhet. Arbetsliv och ledarskap förändras i grunden – ledarskapet blir berättande och gigekonomins logik tränger in i samhällets alla strukturer.

Genom talare och paneler kommer vi att omsätta Pers och Kjells spaning i vad det betyder för oss i praktiken. Vi kallar det Attraktiv Omställning Tillsammans! 

Tillsammans skapar vi framtidens HR-historia. På plats i Stockholm med möjlighet till samskapande, eller digitalt för fortsatt diskussion efter HR Dagarna. 

Jag längtar till jag får träffa er och lära tillsammans igen! 

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Foto: Karl Nordlund

Publicerad: måndag 13 juni, 2022