Annons: Innehåll från Hogia

Innehåll från Hogia

Digitaliseringens anti-trend är tydlig – det digiloga erbjudandet efterfrågas alltmer 

Den digitala transformationen bär med sig svårslagna fördelar i form av effektivitet och tidsbesparingar, miljö- och hållbarhetsvinster och bortrationalisering av mindre stimulerande arbetsuppgifter. Men – alla trender följs förr eller senare av en anti-trend och nu ser vi den tydligt på just detta område. Aldrig förr har det personliga mötet uppskattats och eftersökts mer.

Pandemin blev katalysatorn som fick fart på den digitala utvecklingen. Transformationstakten är fortfarande hög och vinsterna är många. För bara några år sedan krävdes fortfarande förtydliganden gällande molntjänster, medan det idag i de flesta fall är gängse standard och en fullkomlig självklarhet. Detta gäller inte minst inom HR-sektorn, där många moment är administrativt tunga och kräver hög säkerhet, såsom hantering av kvitton och reseräkningar, lönehantering och medarbetardata. På samma sätt har utvecklingen skett inom andra delar av bolagen, exempelvis inom ekonomifunktionen, där bokföring och fakturering idag hanteras digitalt, inte sällan med AI-stöd. 

Övergången till helt digital hantering av administrationen går i ett rasande tempo, intygar Annica Gilbertson som är ansvarig för OpenHR, Hogias molnbaserade familj av HR-system. Barnsjukdomar är bortbyggda, systemen är stabila och lättillgängligheten i kombination med säkerheten älskas av våra kunder, säger Annica. Men när det gäller produktutveckling blir vi alltmer noggranna med att den tekniska utvecklingen inte ska ”bygga bort” det mänskliga mötet utan att vi fortfarande ska kunna tillgodose det sociala behovet av personliga kontakter. Vi behöver vara lyhörda här och det tar vi på Hogia tar fasta på i vår utveckling, tillägger hon

Hur digitala kan och vill vi bli? 

Det är svårt att undvika funderingar kring hur en alltmer digital värld kommer påverka oss människor – på kort och på lång sikt. I media läser vi artiklar om yrken som redan nu är på väg att försvinna som en effekt av automatisering och tekniska framsteg. Samtidigt ser vi tydliga bevis på att vi inte är beredda att gå hur långt som helst. Renodlade e-handlare öppnar plötsligt butiker och showrooms för att möta sina kunders önskan om fysisk närvaro. Mötesindustrin rapporterar att endast 14 % föredrar digitala möten nu efter pandemin. 

Jag tror att vi som individer är rätt luststyrda, konstaterar Annica Gilbertson på Hogia. Allt som är monotont och tråkigt – det får mer än gärna skötas digitalt och helst per automatik, medan det som kan ge mig som person ny inspiration, stimulans, idéer eller kunskap helst ska vara levande, nära och äkta, alltså fysiskt.  

Först analogt, sen digitalt, nu digilogt

Lagom är bäst, säger man ju. Även om den tekniska utvecklingen erbjuder systemstöd för i princip allt verkar vi ha kommit till en gräns där vi behöver reflektera mer över vad som ska digitaliseras och vad som fortfarande bör ske analogt. Effekten av eftertanke skapar hybrider som vi lätt kan känna oss bekväma i. 

Vi på Hogia ser en stark efterfrågan i personlig rådgivning. Våra kunder är trötta på självbetjäningstjänster, chattbotar och automatiserade mailsvar. De uppskattar verkligen att vi tar oss tid att prata med dem – på riktigt. Det är i kombinationen med det analoga som våra effektiva och molnbaserade system verkligen kommer till sin rätt, säger Annica Gilbertson. Utvecklingen av våra digitala lösningar för HR går i snabb takt framåt, men vi pratar ofta om det digiloga erbjudandet, det vill säga när vi korsbefruktar digitala kanaler med ett analogt beteende. 

Kunskapsöverföring är hårdvaluta

I transparensens era blir viljan att dela med sig av kunskap ett hett argument som sällan har ett pris men däremot ett väldigt högt värde för mottagaren. 

Hos oss finns en djup kompetens som gör våra kunders vardag så oerhört mycket enklare. Det handlar sällan eller aldrig om systemsupport – det behövs inte, för systemen är enkla och intuitiva. Däremot har vi byggt upp en stor rådgivande personalstyrka som kan stötta våra kunder på ett professionellt plan, vilket är en stor styrka. På köpet bygger vi personliga relationer och det är viktigt för oss. Vi brukar skoja om att vi har systemen i molnet men fötterna på jorden, avslutar Annica Gilbertson och ler. 

Publicerad: tisdag 14 juni, 2022