ÅRETS HR-BOK

Tretton rätt

Saknas sällskap i hängmattan? Välj bland de bästa HR-böckerna som getts ut under året! Här är juryns alla nomineringar till Sveriges HR Förenings utmärkelse Årets HR-bok 2022.

Upskill och reskill

Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och din organisation (Pär Lager)

Hur gör vi lärande till en del av vårt arbetsliv och vår vardag? I denna bok får du bland annat verktyg för analys av långsiktig kompetensmålsättning, hur du analyserar kompetensbehovet och gör en after action review efter en utvecklingsinsats. Samt många tips och exempel på lärande i vardagen.  


Målstyrning med OKR

Från teori till resultat (Niklas Olsson)

Enligt författaren den första mer omfattande texten på svenska om OKR (objectives & key results), ett kraftfullt verktyg för att öka medarbetarnas engagemang. Boken är en tydlig introduktion till hur du arbetar med denna typ av målstyrning – med konkreta verktyg för hur du formulerar, implementerar och följer upp mål. 


Tillitsbaserat ledarskap

Handbok för chefer och medarbetare (Charlotta Lundgren)

Vad innebär det att leda tillitsbaserat – och hur gör man det i praktiken? Tillitsbaserat ledarskap förutsätter förståelse för hur din inställning, kommunikation och beteende påverkar andra — och just det handlar det om här. Boken är även fylld av övningar att använda i vardagen samt reflektions- och dialogfrågor.


Leda i ständig förändring

Med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation (Ylva M Andersson)

Nutidens höga förändringstakt kräver ständig utveckling. 

Författaren visar att nycklarna till att hantera både kontrollerade förändringar eller mer oförutsedda kriser är kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation. De faktorer som behövs för att mobilisera detta tas upp, liksom ledarskapets roll.


Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling

(Pirjo Lahdenperä)

I tider när världen står inför utmaningar med klimatet, pandemier och ökad nationalism förespråkar författaren interkulturellt ledarskap som komplement till andra ledarskapsteorier. Boken tar upp forsknings- och vetenskapliga aspekter, men även praktiska och beprövade exempel.


Rekrytering och arbetsrätt

Handbok för chefer (Georg Frick)

Inom rekrytering finns mycket att tänka på. Du ska rekrytera rätt person till rätt plats, och göra det enligt lagar och regler. Det är också en stor investering och som chef kan det vara svårt att veta vad som gäller. Då är detta en bra handbok och kunskapsöversikt, samt genomgång av de viktigaste arbetsrättsliga aspekterna i processen.


Tillitsskapande ledarskap 

(Maria Fors Brandebo)

På senare tid har det släppts många böcker om tillit och ledarskap. Här förklaras begreppen – teorier om tillit varvas med fallbeskrivningar från arbetslivet och konkreta råd. Ledare och chefer är den främsta målgruppen, men boken kan också fungera som stöd för att öka kunskapen generellt om tillitsskapande ledarskap.


Rehabilitering och missbruk

 En arbetsrättslig handbok (Martha Gurmu)

En praktisk handbok som gör ett utmanande ämne enklare att hantera. Väl förankrad i lagar, regler och fakta samt ger inspiration och vägledning för att lyckas med rehabilitering – framför allt kopplat till missbruk. Vänder sig till såväl chefer som HR-medarbetare och andra verksamma inom arbetslivet. 


Livskoden enligt hjärnan

Bygg starka hjärnmuskler som laddar dig med energi, ger livsglädje och en airbag mot stress (Lena Skogholm)

Lättillgängligt, fängslande och vetenskapligt underbyggt om hur du kan träna dig till en starkare hjärna. Genom övningar, tips och fakta får du en rad verktyg för ett starkare, mer hållbart mindset. Som att lägga in gröna stunder i din vardag, öka din medvetenhet och frossa i livsglädje. 


Jobbet var min enda trygga plats

En handbok för arbetsgivare om våld i nära relation (Elin Holmgren, Rita Grünbaum)

En oerhört viktig bok om våldsförebyggande arbetsmiljöarbete, något som kan vara livsavgörande för en utsatt medarbetare. Ger kunskap om våld i nära relationer, hur våldet kan ta sig in på arbetsplatsen och vilka konsekvenser det kan få.


Problemlösning i arbetslivet

Samtal för bättre psykisk hälsa (red. Gunnar Bergström)

Om problemlösande samtal som systematisk, evidensbaserad metod för att förebygga eller minska stress och psykisk ohälsa i arbetslivet. En bok som ökar  kunskapen om hur problemlösningssamtal kan komma till nytta i arbetslivet.


Etisk stress 

(Bengtsell, Thoursie, Åstrand Freidlitz)

Författarna har tagit fram en konkret modell för att hantera etisk stress, något som infinner sig när vi agerar på ett sätt som står i konflikt med våra värderingar, riktlinjerna i organisationen eller vår yrkesetik. Syftet är att ge perspektiv samt ökad etisk och psykologisk kompetens. 


Konsten att utveckla chefer 

(Gunnar Ekman, Martin Rogberg)

Hur vet man att ledarutvecklingsaktiviteter skapar lärande och värde? Här lyfts sex utmaningar som vi som jobbar med ledarutveckling hanterar. Enligt författarna är det viktigare att ställa frågor än att komma med svar, och därför är varje utmaning formulerad som just en fråga.  

Publicerad: torsdag 16 juni, 2022