Margaret Thatcher, det klassiska exemplet på medveten röstförvrängning. Foto: Shutterstock.

Psykologi

Rösten avslöjar oss

Utsätt dig för svåra situationer och försök aldrig att låta som någon annan – när vi blir pressade avslöjar vi för mycket.

Kan man låta som en ledare? Internet vimlar av tips om hur man kan träna sig till röstpondus, bland annat i Harvard Business Review-artikeln To Sound Like a Leader. Men Ulf Karl Olov »Ukon« Nilsson, psykoanalytikern som skrev Röstautograferna (2019) – en poetisk essäbok om rösten som själens spegel – är skeptisk.

»Det finns en risk för att man ­låter tillgjord och inte bottnar i det sätt som man försöker framställa sig på. Ett klassiskt exempel på ­någon som medvetet ändrade sin röst – ­eftersom hon inte tyckte att man lyssnade på henne – var Margaret Thatcher, som sänkte sitt röstläge. Men det finns också något allmänt irriterande över att en kvinna måste anpassa sig efter en manlig stereotyp för att bli hörd. Och jag tror faktiskt att vi har kommit längre än så.«

Ukon menar att man hellre bör fokusera på att vara inläst på det material som ska diskuteras, under exempelvis ett möte. 

Ulf Karl Olov »Ukon« Nilsson.
Ulf Karl Olov »Ukon« Nilsson. Foto: Jäger Arén.

»En fungerande chef måste ha olika röster, alltså kunna anpassa tonläge, dynamik och intensitet beroende på situation. En chef som inte kan visa sig sårbar är en chefskliché.«

»Och lära sig de specifika termer­na, att uttala orden korrekt – man framstår som dum annars. En fungerande chef, hävdar jag, måste ha olika röster, alltså kunna anpassa tonläge, dynamik och ­intensitet beroende på situation. En chef som inte kan visa sig sårbar är en chefskliché och blir i längden för ­ensidig.« 

Hur avslöjar rösten våra ­svagheter?

»Rösten är en svag punkt eftersom vi aldrig har kontroll över hur vi säger något. Vi avslöjar konsekvent mer än vad som var vår avsikt och när vi är pressade så hörs det i tonfall, felsägningar, stakningar och utfyllnadsord som ›liksom‹ och ›va‹.« Enligt ›Ukon‹ är det också uppenbart i psykoterapier hur människor som mår dåligt talar med monotona röster och när de senare – förhoppningsvis – mår lite bättre får ett djup och en klang i rösten.

Så, är det en bra idé eller inte att gå i talträning, om man önskar sig mer framgång i livet? 

»Upplever man att man har ­svårigheter med sitt tal så kan det vara det. Annars tror jag det räcker med att man utsätter sig själv för svåra ­saker i lagom dos och försöker vara uppmärksam på när det hakar upp sig.«

Text: Salka Hallström

Publicerad: lördag 23 juli, 2022