NYA TIDER

Det perfekta hybridkontoret

Utgå från att alla är distansarbetare – först när alla får tillgång till samma information och verktyg så kan kulturen och medarbetarna blomstra. Här är fem smarta tips för hur du får det att fungera.

Mycket talar för att det typiska postcovidkontoret kommer vara en hybrid mellan distans- och på plats-arbete. Hur man skapar det optimala hybridkontoret är ämnet för artikeln What Great Hybrid Cultures Do Differently i Harvard Business Review, där författarna summerar konsten att skapa en blomstrande hybridkultur i fem punkter. Kontentan, skriver de, är att behandla alla medarbetare som om de vore distansarbetare: »Detta innebär att ge alla tillgång till samma information, personer, verktyg och möjligheter att lyckas, oavsett om de sitter i ett kontor i Berlin eller gör sitt jobb från ett kafé i Jakarta eller ett sovrum i Tokyo.« 


5 TIPS FÖR HYBRIDKONTORET

1. Bejaka asynkron kommunikation

Alla ska ha samma möjligheter att delta i samtalet.

2. Dra kommunikationsgränser

Undvik stress – inför fasta arbetstider och regelverk för kommunikation.

3. Uppmuntra dokumentation 

Dokumentera, arkivera! Det underlättar för fram­tida beslut och nyanställda.

4. Dela information

Skapa öppenhet genom att dela information, skriven eller inspelad. 

5. Bistå med de rätta verktygen

Alla ska ha tillgång till samma verktyg och välfungerande kontor, även hemma.

Källa: James Stanier, Michael Li och Jesse Anderson, Harvard Business Review

Publicerad: tisdag 16 augusti, 2022