Annons: INNEHÅLL FRÅN COACHHUB

INNEHÅLL FRÅN COACHHUB

Digital coachning – upptäck fördelarna med att satsa på de anställdas utveckling och välbefinnande

På tre år kan digital coachning ge fördelar motsvarande upp till 4,3 miljoner euro.

Att satsa på de anställdas utveckling och välbefinnande innebär stora ekonomiska fördelar för företag, vilket framgår av rapporten The Total Economic Impact™ av CoachHub som har tagits fram av Forrester Consulting. Enligt denna rapport kan investeringar i digital coachning hjälpa företag att minska kostnaderna och öka produktiviteten, vilket får en betydande ekonomisk effekt. Om vi tittar tre år framåt, kan detta innebära fördelar på upp till 4,3 miljoner euro, jämfört med kostnader på 1,27 miljoner euro, vilket skulle innebära ett uppskattat nettovärde på 3,3 miljoner euro.

Ett annat betydelsefullt resultat i rapporten handlar om förmågan att behålla sina anställda, som ökade från 3 procent till 5 procent efter att man tillämpat CoachHubs coachningsprogram. Coachning bidrar till att förbättra arbetsmiljön och gör att du kan attrahera och behålla kompetens. Forrester menar att 20 procent av dessa fördelar kan tillskrivas CoachHublösningen vilket innebär att man kan spara in på personalbytesrelaterade kostnader som kan uppgå till nämnda 4,3 miljoner euro under en treårsperiod.

Beträffande de fördelar som förknippas med arbetstagarnas välbefinnande, säger rapporten bland annat att digital coachning generellt sett förbättrar de anställdas moral, i synnerhet bland högre chefer som är mer motiverade och följaktligen presterar bättre och har en positivare vision när det gäller företaget. Detta inverkar också när det görs strukturella förändringar i företaget, så till vida att anställda är mer flexibla och samarbetsvilliga och känner sig uppskattade. CoachHubs coachningsprogram tar upp sådana viktiga frågor som konfliktlösning, emotionell kontroll, mångfald eller integration, så att eventuell oro hos anställda kan hanteras snabbt och effektivt innan det inverkar på företaget, på andra eller på ditt rykte.

En annan anmärkningsvärd aspekt av digital coachning är enligt rapporten dess inverkan på företagens miljöpolitik, eftersom den hjälper till att minska koldioxidutsläppen. Att ha ett digitalt alternativ till traditionella fysiska coachningsessioner är ett särskilt attraktivt alternativ för miljömedvetna företag. Detta är till och med ännu viktigare om man tar hänsyn till att digital coachning enkelt kan tillämpas i flera länder där samma företag är verksamt och på så sätt undvika ett stort antal resor.

I en tid då företag står inför viktiga förändringar i sitt sätt att arbeta och när distans- och hybridarbete ökar, erbjuder digital coachning ett flexibelt och innovativt sätt för företag att investera i anställda, vilket i slutändan bidrar till att förbättra effektiviteten och prestandan i verksamheten samt till att behålla och attrahera kompetens.

Publicerad: måndag 5 september, 2022

CoachHub logotyp