Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Mäter vi rätt saker avseende mångfald och inkludering?

Fråga Forskaren är tillbaka och inleder höstsäsongen tillsammans med Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm för att närmare pratar om Karls senaste forskning inom mångfald och inkludering.

Vi berör frågor som, mäter vi rätt parametrar när det gäller vårt arbete med mångfald och inkludering? Kan man påvisa att mångfaldsinitiativen har lett till önskade resultat? Hur påverkar arbetet med mångfald, rättvisa och inkludering organisationers förmåga att attrahera talang på en alltmer rörlig arbetsmarknad? Vikten av att ha tydligare syfte och målsättning med organisationens arbete gällande mångfald och inkludering och att utifrån det lägga fokus på insatser som kanske är svåra och tar lång tid och mindre av insatser som är lätta, slentrianmässiga och lätta att mäta.

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 8 september 2022

Publicerad: måndag 12 september, 2022
Karl Wennberg
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.