800 ledare undersöktes – resultatet var entydigt: kvinnor leder bättre i kris. Bild: SvetaZi/Shutterstock

STATISTIK

Fördel kvinnor

Tydligt kompetensgap under pandemin. Här är 13 ledaregenskaper som kvinnor är bättre på än män.

Kvinnor var bättre ledare än män under pandemin. Det amerikanska konsultbolaget Zenger Folkman har tidigare slagit fast att kvinnors ledaregenskaper skattas högre, i en studie som byggde på utvärderingar från över 60 000 företagsledare. Under covidkrisens första år visade sig kompetensgapet öka till kvinnors fördel, enligt företagets analys av data från drygt 800 ledare – något som tyder på att kvinnor är vassare på att leda i krissituationer. Män värderades högre – 2 procent – på endast en punkt, »teknisk och professionell expertis«.

13 LEDAREGENSKAPER
SOM KVINNOR ÄR BÄTTRE PÅ

Tar initiativ 

Kvinnor 60 % Män 50 %

Kunskapsinhämtning 

Kvinnor 59 % Män 50 %

Inspirerar och motiverar andra 

Kvinnor 59 % Män 52 %

Utvecklar andra 

Kvinnor 58 % Män 49 %

Bygger relationer 

Kvinnor 58 % Män 51 %

Samarbete och teamwork 

Kvinnor 56 % Män 50 %

Förändringsbenägenhet 

Kvinnor 56 % Män 51 %

Uppvisar hög integritet
och ärlighet
 

Kvinnor 57 % Män 49 %

Kommunicerar
kraftfullt och tydligt
 

Kvinnor 57 % Män 52 %

Beslutsfattande 

Kvinnor 56 % Män 49 %

Resultatorientering 

Kvinnor 55 % Män 48 %

Värderar mångfald 

Kvinnor 55 % Män 45 %

Etablerar högre mål 

Kvinnor 55 % Män 50 %

Källa: Zenger Folkman

Publicerad: måndag 19 september, 2022