Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Anställningsformens betydelse för attityder, trygghet och hälsa

Utvecklingen avseende olika anställningsformer och anställningskontrakt på den svenska arbetsmarknaden har genomgått stor förändring under senare tid och pandemin har sannolikt förstärkt och skyndat på den utvecklingen.

I dagens Fråga Forskaren-avsnitt träffar Johan och Zorica Claudia Bernhard-Oettel, professor i arbets-och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Samtalet belyser om, och på vilket sätt, olika anställningsformer/anställningskontrakt påverkar arbetsvillkoren, arbetsrelaterade attityder och beteenden samt hälsa och välbefinnande.

Utgångspunkten för dagens samtal är ett större forskningsprogram som heter NOWSTARS och som bedrivs på Stockholms universitets psykologiska institution. Programmets målsättning är att klargöra vad olika anställningsvillkor och otrygghet kan betyda för kvinnor och män i olika skeden av livet, i olika yrken, branscher och sektorer för att göra det möjligt att utveckla villkor för ett hållbart arbetsliv.  

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 22 september 2022

Publicerad: måndag 26 september, 2022