Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Anders Parment: Olika generationer olika rustade för tuffare tider

Organisationer, företag och individer är olika rustande för att ta sig an pågående samhällsförändringar och de nya ekonomiska förutsättningarna som vi befinner oss i för tillfället.

I poddavsnittet vill Johan och Zorica närmare förstå om det finns skillnader och på vilket sätt olika generationer förhåller sig till arbete, karriär och hur de vill leva sina liv. De träffar Anders Parment, generationsforskare på Stockholms universitet, för att prata generationsskillnader, och på vilket sätt dessa bör uppmärksammas mer aktivt på våra arbetsplatser. Vidare diskuteras i avsnittet ett annat spännande område som Anders skrivit om och beforskat och som han kallar »det ängsliga samhället«. Vad betyder en övertro på kundorientering, prestationsmätningar och ständigt återkommande återkoppling och uppföljning för kulturen på våra arbetsplatser och i civilsamhället i stort.

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 6 oktober 2022

Publicerad: onsdag 19 oktober, 2022