Nicolas Jacquemot ger goda råd om känslor i Känslokoden.

HÄLSA

Bakom masken

Hur bör vi hantera de kollektiva känslorna? Nicolas Jacquemot, författare till Känslokoden, förklarar.

Länge sågs känslor vara något irrationellt, omoget och oprofessionellt på jobbet. 

I slutet av 1980-talet började det dock ske ett skifte – ett slags »känslorevolution«. 

»Innan dess dominerades ledarskapsidealet av en rationell syn på organisationer. Känslor var mjuka – relationerna man skulle ha i arbetet var hårda. Känslor ansågs vara motsatsen till förnuft, saklighet och expertkunskaper«, säger Nicolas Jacquemot.

Nu är han aktuell med den första populärvetenskapliga svenska boken (Känslokoden: Lär dig förstå och hantera känslor på jobbet) om känslors betydelse i arbetslivet.

»Känslor är en naturlig del av livet och jobbet. Ändå klumpas de ofta ihop till att ›må bra‹ eller ›må dåligt‹. Varje dag som vi går till jobbet känner vi något. Känslor är närvarande i allt vi gör, oavsett vi är anställda eller chefer. Positiva känslor i arbetsgruppen skapar glädje och samhörighet. Negativa känslor riskerar att orsaka splittring och konflikter.«

»Känslor är inte bara individuella utan också kollektiva. Ett emotionellt arbetsklimat är summan av alla medarbetares känslor.«

Aktuell forskning visar att känslor påverkar medarbetares prestationer, kreativitet, engagemang, teamkänsla, beslutsfattande, arbetskvalitet, nöjdhet och även sannolikheten för att de ska stanna kvar på arbetsplatsen. 

»Känslor är inte bara individuella utan också kollektiva. Ett emotionellt arbetsklimat är summan av alla medarbetares känslor – i en grupp, avdelning eller organisation. Det är en sorts mätare på vilka förhållanden som råder på en arbetsplats – det speglar hur vi känner oss i organisationen.«

Enligt Nicolas Jacquemot kan kollektiva känslor få fram det bästa i oss – men också det sämsta. 

»Negativa känslor som ilska, skam, oro och rädsla hämmar välbefinnandet och medarbetarnas personliga utveckling. Experter menar att negativa känslor kan vara mer smittsamma än positiva. Därför är de viktiga att vara uppmärksam på. Ett positivt klimat som kännetecknas av glädje, nyfikenhet, frihet och samarbete främjar motivation, kreativitet och utveckling på jobbet.«

Men ska alla känslor släppas fram?

»Nej, i varje fall inte utan att filtrera dem. I boken ger jag råd och verktyg för hur man kan förstå och hantera känslor på bästa sätt. I det sammanhanget pratar man om känslokontroll, att lära sig uttrycka känslorna så att de inte förstör för en själv, arbetet och de nära relationerna. Känslor är inte rätt eller fel, däremot kan man uttrycka dem på bättre eller sämre sätt.«

Att uppfatta och förstå känslor är viktiga delar i känslokoden.

»Det handlar om att sätta etiketter på känslor, att förstå vilka situationer som kan framkalla vissa känslor, samt hur personer omkring en reagerar i olika situationer.«

För att stärka sin känslokompetens gäller det också att ha koll på sina reaktioner för att avgöra om de är rimliga eller inte, samt att använda känslor som hjälpmedel för beslutsfattande och problemlösning. 

»Som att dra fördel av de känslor man upplever vid flow
 Engagemanget och glädjen man känner kan främja kreativiteten.«

Text: Henrik Lenngren
Foto: Peter Cederling

Publicerad: onsdag 19 oktober, 2022

NICOLAS JACQUEMOT

Bor: Stockholm.

Gör: Fil dr i management och kommunikationsrådgivare.

Dold talang: Städar som ett proffs.

Bra bok: The Talented Mr Ripley av Patricia Highsmith.

Bra tv: Kärlek & anarki och första säsongerna av Killing Eve.

Tränar: Skivstångspass i grupp.

Första jobbet: Lavendelpåseförsäljare i Provence som tioåring.

Bästa egenskap: Nyfiken.

Udda intressen: Italiensk bildesign
från 1960- och 1970-talet.