Annons: INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE
Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone i Norden och Baltikum.

INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE

Så löser vi kompetens­krisen – fokus på upplevelse, AI och plattforms­oberoende

Sju av tio företag har svårt att få tag på rätt kompetens. Med en ökande kompetensbrist måste företag utveckla existerande medarbetare och satsa på smart teknologi som gör upplevelsen så enkel och positiv som möjligt.

Aldrig tidigare har kompetensbristen varit så stor som den är idag. Tre av fyra företag säger i en nyligen genomförd undersökning att de inte kan få tag på rätt kompetens och det sätter stor press på företagens utvecklings- och konkurrensförmåga.

Digitaliseringen driver på förändringstakten och gör att företag måste bli mer agila och kunna byta riktning snabbare. Då krävs en aldrig sinande ström av relevant kompetens. Enligt Gartner behöver redan idag 58 % av den globala arbetsstyrkan ny kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Lägg sedan till att många tog sig en rejäl funderare kring jobb och karriär under pandemin. Något som ledde till att många bytt jobb eller till och med karriär.

Alla organisationer, oavsett storlek och bransch, står därför inför stora utmaningar. Men den här perfekta stormen, leder också till nya beteenden hos jobbsökande och spännande utvecklingar hos smarta arbetsgivare.

– Det är helt klart arbetstagarens marknad idag, säger Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone i Norden och Baltikum.

– De är medvetna om sitt värde och hur viktig deras kompetens är, så de letar aktivt efter arbetsgivare som är villiga att satsa på och utveckla dem.

De företag som kan anpassa sig snabbt, kommer helt klart att kunna dra fördel och attrahera de allra bästa. Men, eftersom företag inte kan rekrytera sig ur kompetensbristerna när alla slåss om samma sinande resurs, måste de dessutom utveckla de medarbetare de redan har. Dels för att behålla dem, men också för att säkra sina framtida kompetensbehov,” förklarar han.

Tekniken hittar mönster i data

Hittills har stort fokus lagts på IT-lösningar som effektiviserar och digitaliserar HR-processer. Även inom lärande har fokus legat på att leverera, registrera och följa upp hur medarbetare genomfört olika utbildningar och kurser via Learning Management Systems (LMS).

Men många organisationer upptäcker nu att det behövs mer för att få överblick över personalens kompetens, kunna planera för framtida kompetensbehov och utveckla medarbetare i rätt riktning. Medarbetarna måste också ges betydligt bättre möjligheter att själva styra sin utveckling och karriär och de måste få bättre och enklare tillgång till utbildning.

Något som teknik verkligen är bra på är att hitta mönster i stora mängder data. Idag finns lösningar, som AI-drivna Cornerstone Skills Graph,  som automatiskt identifierar medarbetarnas kompetenser och färdigheter, mappar detta mot möjliga karriärvägar internt och föreslår utbildning och lärande. I lösningen finns en taxonomi med över 50,000 olika globala och verifierade jobbroller och kompetenser. Systemet går automatiskt genom medarbetarnas CV och intressen och mappar dem mot möjliga utvecklingsvägar som sedan presenteras för medarbetaren.

Utbildning direkt i arbetsflödet

– Du får alltså förslag på möjliga jobb eller projekt som din kompetens kan passa för, på en marknadsplats för talanger. Det gör att det blir mycket enklare att se utvecklingsvägar internt. Om du drömmer om ett visst jobb i framtiden, får du dessutom personliga utvecklingsvägar automatiskt skapade för dig. De är anpassade efter dina önskemål, men även efter den riktning företag vill gå i och den kompetens de kommer att behöva i framtiden, berättar Stefan.”

Visst kan man ålägga medarbetare att ta vissa kurser, men det finns en fantastisk drivkraft i att medarbetare själva har kontroll över sin egen karriär och utveckling, och några av de mest intressanta nya trenderna finns inom det som kallas Learning Experience Platforms LXP och kursinnehåll, där fokus ligger på att göra kursinnehåll och tillgång till lärande så enkelt och engagerande som möjligt.

– Man kan via sin webbläsare, eller i Google Search, få upp en kurs som handlar om exakt det ämne du behöver i stunden via EdCast. Detta lärande direkt i arbetsflödet gör utbildning enkelt, effektivt och engagerande, förklarar Stefan.

– Våra experter paketerar också kursinnehåll, dels egenproducerat material och det som kommer från våra många partners, efter exempelvis kompetensområde, roll och erfarenhet. De här prenumerationspaketen kan enkelt kombineras med egenproducerat material som nås via samma verktyg.

Behöver inte byta ut allt

Utvecklingen inom området online-utbildningar fick sig en rejäl skjuts under pandemin. Idag är det självklart att man som medarbetare kommer åt kurserna via mobil, platta eller dator oavsett var man befinner sig, hemma, på kontoret eller på bussen. Kurserna är dessutom anpassade efter användaren vad gäller längd, allt från superkorta till halvtimmes föreläsningar och här finns text, video och audio.

Kombinera det med stora möjligheter att skapa sk gamification, med badges eller poäng för den som genomfört olika utbildningar.

Så var det där med investeringen. De flesta organisationer sitter på mellan fem och tio olika IT-lösningar för HR och lärande; investeringar som inte alltid kommunicerar med varandra. Fördelen med de nya sammanhängande lösningarna, som kan visualisera vilken kompetens som finns och var den finns över hela organisationen och samtidigt ge medarbetare personanpassade karriärvägar som de själva styr över, är påtagliga.

De är möjliga tack vare molnet där Cornerstone varit ledande sedan starten, nya teknologier som AI och, inte minst att de är plattformsoberoende.

– Det finns idag ingen som helst anledning för företag att slänga ut alla sina existerande lösningar och köpa in totalplattformar som ska göra allt. Vi ser området som ett ekosystem med ett stort antal aktörer, alla med olika specialiteter, där allt fungerar tillsammans, så att företag och medarbetare kan utvecklas på bästa sätt, avslutar Stefan.

Publicerad: måndag 31 oktober, 2022

cornerstone logo