Advokat Ebba Walberg Snygg. Foto: Peter Westrup

DILEMMAT

Två parallella system?

Nya las innebär ändringar i frågan om vad man ska ta hänsyn till för ett giltigt avslut på grund av personliga skäl.

Ändringarna är en viss förflyttning i arbetsgivarnas favör. Även om en helhetsbedömning ska göras ska fokus enligt lag nu ligga mycket mer på händelsernas svårighetsgrad. Huvudorganisationer kan kollektivavtala om vad som utgör sakliga skäl för uppsägning, vilket även skett i de nya huvudavtalen. Avtalen innebär en tydligare förskjutning åt arbetsgivarhåll jämfört med såväl rådande praxis från Arbetsdomstolen som nya las. I frågan om vad som är personliga skäl, som tidigare varit gemensamt för arbetsmarknaden, finns därför nu två parallella universum där arbetsgivare med kollektivavtal har ett regelverk och andra arbetsgivare ett annat. Samtidigt kan kollektivavtal som används på bred front få betydelse även utanför partsförhållandet. Detta innebär att domstolar kan välja att söka ledning i huvudavtalens principer och regler även utanför partsförhållandena. Det är därför inte osannolikt att det som just nu framstår som en tydlig skillnad kommer bli mindre i framtiden, men där är vi inte ännu. Arbetsgivare som inte är bundna av huvudavtalen måste därför tolka framtida praxis med försiktighet.

Text: Ebba Walberg Snygg, advokat

Publicerad: tisdag 8 november, 2022