Bild: Shutterstock

NY LAG

Vissla säkrare

Privata arbetsgivare som har mellan 50–249 anställda är skyldiga att inrätta interna kanaler senast den 17 december 2023.

Visselblåsare har fått starkare lagskydd. Tidigare fanns en mindre omfattande lag om särskilt skydd mot repressalier från ­arbetsgivare. Men från den 17 juli i år gäller en ny lagstiftning med 60 paragrafer som främst ställer krav på att medelstora och större arbetsgivare – ­privata som offentliga – skyddar visselblåsares identitet samt inför särskilda ­kanaler för rapportering. ­Privata ­arbetsgivare som har mellan 50 och 249 anställda är skyldiga att inrätta interna kanaler senast den 17 ­december 2023. Övriga större arbetsgivare ska redan nu ha sådana kanaler på plats. Statliga myndigheter är dessutom skyldiga sedan juli att ha externa ­rapporteringskanaler. På så vis får visselblåsaren möjlighet att välja hur hen vill slå larm internt, eller till omvärlden.

Publicerad: tisdag 8 november, 2022