Nu är det bevisat – kaka söker maka i arbetslivet. Bild: Shutterstock.

JOBBMÖNSTER

Följa John

Män söker sig till likasinnade på arbetsmarknaden, visar en stor undersökning – och mönstret har förstärkts.

Påminner männen på ditt företag om varandra? Det stämmer i så fall med en studie som följt män födda under åren 1951–1981 och deras utveckling på arbetsmarknaden. Studien utgår från de kategoriseringar som gjordes när männen i fråga mönstrade för militärtjänst – en grov indelning i »generalister« respektive »specialister« beroende på olika kognitiva och sociala förmågor. Under perioden 1996–2013 har mönstret blivit tydligt: generalister arbetar allt oftare med varandra på olika företag, och detsamma gäller för specialister. En annan observation är att generalisternas löner har ökat mer än specialisternas.

Analyserna genomfördes av ett forskningsteam på uppdrag av IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering – och är en del av ett större, internationellt forskningsprojekt.

Publicerad: söndag 20 november, 2022