Nu går Lena Bjurner vidare i karriären, efter tre år som generalsekreterare och vd för Sveriges HR Förening.

PERSONLIGT

Lena Bjurner går vidare 

Efter tre år som vd och generalsekreterare slutar Lena Bjurner. Här sammanfattar hon en spännande och lärorik tid – och vad som väntar härnäst.

För tre år sedan tillträdde Lena Bjurner som generalsekreterare och vd för Sveriges HR Förening. Då kunde ingen veta att en pandemi och i övrigt oroliga tider stod för dörren. Inte bara hennes egen roll, utan arbetslivet i stort skulle förändras – med nedstängda arbetsplatser, möten på distans och en påskyndad, digital omställning. När Lena nu går vidare i karriären kan hon konstatera att de utmanande åren också fört med sig en rad förflyttningar, för såväl föreningen som HR i stort. »Alla hade kanske inte fullt ut förstått HR:s fulla potential, men nya mätningar visar att det finns ett större förtroende för HR:s förmåga att leda förändring och transformation nu bland organisationer än innan pandemin«, säger hon. 

När du ser tillbaka på åren som generalsekreterare, vad är du mest stolt över?

»Att vi har dragit nytta av den omställning som pandemin inneburit och tagit en plats som vi kanske inte hade tidigare. Det jag såg när jag började var att vi behövde bli duktigare på att jobba digitalt, nå ut och driva det vi kallar för Utveckling 365. Det vill säga att skapa ett löpande lärande för våra medlemmar alla dagar året runt, oavsett var man befinner sig. Ett bra exempel är när vi drog i gång podden Fråga forskaren, där vi på ett lättillgängligt sätt har fått ihop professionen med evidensbaserad forskning. 

När jag får höra att vi har gjort skillnad för HR-Sverige – då är jag som stoltast och gladast.«

Viktigaste uppgiften?

»Att vi lyckats hålla örat mot rälsen och förstå vad det är man behöver från oss. Att vi har lyckats modernisera vårt arbetssätt och vår plattform. Vi har hela tiden försökt leva efter våra värderingar, varit djärva och bjussiga – men också relevanta och hållbara. En fin insikt är hur mycket bra som HR gör runtom i landet. Det har blivit tydligt inte minst genom podden Hej HR, där jag har haft förmånen att träffa fantastiska HR-medarbetare från hela landet som delat med sig öppet och inkluderande av lärdomar och tips.« 

Lena Bjurner

»Under industrirevolutionen ledde ingenjörer företagen. Sedan fick ekonomerna de framskjutna positionerna. Nu handlar det om människor och att de strategiska frågorna hamnar på HR:s bord.«

Vilka blir HR:s största utmaningar framöver?

»Fortsatt tror jag att det är att lyckas med att hjälpa organisationer att ställa om. Förändringen som i stort sett alla organisationer går igenom nu drivs av digitaliseringen. Här har HR en nyckelroll. Det är vi människor som behöver vara i centrum av förändringen. Organisationer behöver nya kompetenser, nya arbetssätt och nya sätt att organisera sig. Omställningen handlar även om att hantera en sådan central fråga som den om demografin. Den arbetande befolkningen blir äldre, vi ska alla hålla och må bra under ett längre arbetsliv, vilket innebär ett ökat fokus på organisationers hälsoarbete. Vi måste även klara inkludering av fler generationer och nationaliteter på arbetsmarknaden. Men vi måste också inkludera fler former gällande relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i den gigvärld vi nu lever. Det är kritiska frågor att lösa.« 

Hur har HR:s roll förändrats av världsläget? 

»Redan innan pandemin och kriget i Ukraina hamnade våra frågor allt högre upp på organisationers agendor, men vårt arbete har på ett märkbart sätt synliggjorts under dessa kriser. Alla hade kanske inte förstått fullt ut vad HR:s förmåga att leda förändring och transformation kan bidra med, men nya mätningar visar att det nu finns ett större förtroende för HR i organisationer än innan pandemin.«

Var tror du HR befinner sig om fem år?

»Jag tror att HR på alla nivåer har en ännu mer framskjuten plats i våra organisationer. Som att HR äntligen får en plats i styrelser, det börjar hända nu och kan bli en snöbollseffekt. Kjell A Nordström och Per Schlingmann berättade på HR Dagarna om utvecklingsskeendena. Under industrirevolutionen ledde ingenjörer företagen. Sedan fick ekonomerna de framskjutna positionerna. Nu handlar det om människor och att de strategiska frågorna hamnar på HR:s bord. Det är vår kompetens som är kritisk för framtida framgång.«

Lena Bjurner
Digitalisering och lärande är hjärtefrågor för Lena Bjurner.

Du får tre valfria önskningar till landets företagsledningar, vad säger du till dem?

1. »People first! Ta med HR längst fram i strategiarbetet. De komplexa frågorna framåt handlar om kompetenser, arbetssätt, organisation och hälsa. Med HR:s kunskap och erfarenhet kommer organisationen verkligen kunna bedriva ett framåtlutat strategiarbete.«

2. »Nästan alla organisationer arbetar med att få till samarbete mellan grupper och funktioner. Ofta glömmer ledningen sitt eget samarbete trots att det kanske ibland är det viktigaste. Lägg tid och kraft på det.«

3. »Var nyfiken och ta reda på saker. Arbeta med datainsikter och driv utveckling med hjälp av dem – följ inte en magkänsla. Den kan leda fel. Skapa psykologisk trygghet i ledning och organisation så kan alla vara modiga, ta beslut på rätt nivå. Det ger innovation och snabbhet.«

Berätta om ditt nya uppdrag!

»Jag får förmånen att jobba i en för mig ny, spännande bransch – bio-läkemedel. Företaget heter Sobi och är ett svenskt bolag som expanderar starkt internationellt och har en ambitiös people-agenda som jag vill vara med och driva. Jag har verkligen älskat att jobba i Sveriges HR Förening. Det är ett av de absolut roligaste och mest givande jobb jag har haft. Teamet jag fått arbeta med är otroligt grymma! Men min filosofi genom hela min karriär har varit att utmana mig själv och prova nya saker. Att i varje steg hitta något som kan berika både mig och den organisation som jag går till. Nu får någon annan göra just det, ta stafettpinnen och berika Sveriges HR Förening!«

Text: Niklas Wahllöf
Foto: Karl Nordlund

Publicerad: söndag 20 november, 2022