Annons: INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE

INNEHÅLL FRÅN CORNERSTONE

Självdrivet lärande underlättar förändring

Alla organisationer och medarbetare har olika krav och förväntningar. Då kan självdrivet lärande vara en nyckel för att skapa trygghet, engagemang och tydliga gemensamma målbilder.

Förändringsvilja, driv och problemlösningsförmåga är eftertraktade egenskaper vid rekrytering. Men att rekrytera medarbetare utifrån som med mer eller mindre självinsikt säger sig ha dessa egenskaper, räcker inte för att en hel organisation ska bli mer snabbrörlig. Så hur får man alla med sig i förändringsarbetet? Ny teknologi ger nu helt nya möjligheter att ge medarbetare det sammanhang de ofta efterfrågar, öka deras engagemang och därmed också deras vilja och förmåga att förändras.

I varje organisation finns personer som glatt kastar sig in i allt nytt. De älskar när det rör på sig och tröttnar snabbt när tempot avtar eller det blir för mycket rutin i arbetsuppgifterna. I andra änden av spektrat finns de som värdesätter struktur och tydliga ramar och som inte är så förtjusta i förändring. De vill veta hur dagen kommer att se ut, vad som förväntas av dem och tydligt se när de nått ett avslut.

Typ av verksamhet och storlek på organisation spelar också in. På en startup förväntar sig alla snabba förändringar hela tiden. Det attraherar självklart medarbetare som gillar att improvisera och ta risker. Här är det nära mellan medarbetare och ledning och alla känner till företagets mål och hur de som enskilda individer förväntas bidra.

I en större organisation är avstånden längre och medarbetarnas relation till organisationsmålen är mer otydliga. Om det dessutom handlar om en verksamhet som inte förändrats under lång tid, kan även små förändringar upplevas som ett hot.

Men något är gemensamt oavsett personlighet och organisation. Varje individ behöver veta var de finns i ett sammanhang för att de ska känna sig engagerade och villiga att förändras med organisationen. Alla medarbetare vill ha en tydlig bild av vart organisationen är på väg och förstå anledningarna till förändringarna.

Tjata sig till lärande

Finns du i en organisation där medarbetare måste tjata sig till utbildning? Där den enda kompetensutveckling som erbjuds är den som måste genomföras? Det finns ett stort mervärde i att ge alla tillgång till ett öppet bibliotek med kurser av alla slag. Det kan vara längre eller kortare kurser, som kommer från externa leverantörer eller som producerats av kollegor internt, det kan vara text, ljud eller video, yrkeskurser och mer generella som kommunikation, ledarskap, hur man jobbar bäst i team etc. Huvudsaken är att medarbetarna själva kan utforska möjligheterna, testa, prata med andra om vilka kurser de tagit, gillat (eller inte gillat).

Oron över det okända är en stor anledning till att många känner motstånd mot förändringar. Därför kan den här typen av självdrivet lärande leda till en ökad känsla av trygghet. Kompetensutveckling ökar medarbetarnas värde både internt och på den öppna jobbmarknaden. En medarbetare som väljer att stanna kvar för att de vill, snarare än för att de måste, är förstås mycket mer värdefull för organisationen än en som tvingas stanna i brist på alternativ.

Snabb teknikutveckling

Tyvärr finns indikationer bland annat från Stockholms Handelskammare att kompetensutveckling nu får stryka på foten när lågkonjunkturen drar in. Historiskt har organisationer gjort sig av med gammal kompetens och rekryterat in ny i takt med utvecklingen. Men en sådan kompetensstrategi är inte möjlig i den snabba utveckling vi ser på marknaden, utan det enda som är realistiskt för att säkra framtida kompetens är att kompetensutveckla existerande medarbetare. Företag riskerar alltså skjuta sig i foten om de drar ner på kompetensutveckling nu när den behövs som mest.

Utvecklingen inom HRtech-området har gått snabbt de senaste åren och de teknikplattformar för lärande och utveckling som finns på marknaden idag erbjuder helt andra möjligheter för företag att utveckla kompetens, ge en helt annan upplevelse för medarbetare och öka deras engagemang.

Dessa nya så kallade Talent Experience Platforms öppnar upp en spännande och gränslös värld av lärande och utveckling för alla organisationer oavsett storlek eller bransch och för alla medarbetare.

“Tänk på alla beslut som fattas i företag; vem som ska rekryteras, vem som ska ha vilken jobbroll, vad någon ska ha i lön, vilka personer som passar bäst i ett team eller vem som ska befordras till en ny roll? Alla dessa beslut är idag baserade på omdömen, vilket för med sig förutfattade meningar och bias, subjektiva uppfattningar och mycket politik. Tänk om vi verkligen visste vilka kompetenser varje individ hade, hur mycket bättre skulle inte våra företag och karriärer bli?”, förklarar analytikern Josh Bersin om varför det område han kallar SkillsTech är så viktigt för framtidens företag.

Hitta sitt sammanhang

Cornerstones TXP-plattform drivs med Artificiell Intelligens, AI, där medarbetarnas kompetens, erfarenhet och expertis, men också intressen och önskemål ligger till grund för deras individuella utvecklings- och karriärplan. Systemet bygger på transparens där alla uppmuntras ta egna initiativ till utveckling. Lösningen föreslår flera olika möjliga karriärvägar baserat på medarbetarens närliggande kompetenser och vad organisationen behöver för framtiden. På så sätt tillgodoses både medarbetarnas och verksamhetens behov.

För medarbetaren är en av de stora fördelarna att de har mycket större kontroll över sitt lärande och sin karriär. När allt kursmaterial finns tillgängligt för alla i organisationen inspireras de till att ta ut svängarna och våga testa nytt. Den som till exempel aldrig jobbat med försäljning, och kanske finns i en helt annan del av organisationen, kan på eget initiativ ta del av kursmaterial för hur man blir en bättre säljare. Då finns chansen att de upptäcker något de gillar och kan bli riktigt bra på. Det kan vara första steget på en helt ny karriär de aldrig annars hittat. Erfarenheter från kunder, bland annat italienska Amplifon, visar dessutom att självdrivet lärande inspirerar till mer lärande i hela organisationen.

En konkret och individuell utvecklingsplan som medarbetaren själv har kontroll över minskar även oron och ökar förståelsen för hur verksamheten förändras och det blir enklare att se var deras plats och funktion finns i förändringen. Om alla dessutom har samma objektiva möjligheter till utveckling och karriär, istället för att promovera den som är bäst på att spela det politiska spelet, ökar lojaliteten och engagemanget ytterligare.

Det kommer alltid att finnas medarbetare som är mindre intresserade än andra av förändring. Men med självdrivet lärande kan du få fler att våga mer och förstå varför just de är så viktiga för verksamheten. Kanske upptäcker de (och du) förmågor ingen ens visste att de hade och som gör att de väljer att stanna för en intern karriär. Det är en stor vinst för både medarbetare och organisation.

Publicerad: måndag 28 november, 2022