Att leva som man lär är viktigt på Eton, säger David Köröndi: »Värderingar går först.«

I HUVUDET PÅ…

»Allt vi gör på HR ska anknyta till våra värderingar«

David Köröndi är den kampsportande juristen som brinner för värderingar och företagskultur. På skjortmärket Eton har han en ovanlig dubbelroll – HR-chef och chefsjurist.

David Köröndis cv är minst sagt udda bland svenska HR-chefer. Han är utbildad jurist, har lång bakgrund inom kampsport och boxning – och är såväl chefsjurist som HR-chef på det svenska herrmodemärket Eton. Här ger David sin syn på…

…rädslan för stryk:

»Jag tror aldrig man är så rädd som innan man ska gå upp i en boxningsring eller in i en MMA-bur. Att gå in och veta att man har en motståndare som vill puckla på dig – det är inget man vänjer sig vid. Jag tävlade inte i just MMA utan sparrade bara, men i alla kampsporter måste rädsla övervinnas hela tiden. Vill man vara lite klyschig kanske man kan säga att det är därför jag inte är så rädd av mig. Det finns värre saker än att misslyckas på jobbet. Jag har ju vaknat upp på ett golv och undrat vad det var som hände.«

David Köröndi på skjorttillverkaren Eton
David Köröndi arbetar för att göra Eton till ett värderingsstyrt bolag.

…sin ovanliga bakgrund:

»Jag brinner för personer och personalfrågor, och allra mest för kultur och värderingar. Ser jag något som kan förbättras har jag en tendens att vara där och peta. Det var så jag började jobba med HR hos oss. Sedan har vi konstant fördjupat det samarbetet. Jag har jobbat med HR-frågor på Eton ända sedan jag började för några år sedan. I somras fick jag ta över både som chefsjurist och HR-chef. Det har varit en femårig resa.«

…och en ovanlig arbetskombination:

»Jag känner inte många andra jurister som styrt in på HR. Arbetsrätt, så klart, men det är en ganska torr och liten del av HR-universumet. Även om arbetsrätt är roligt så är det inte just det som lockar inom HR utan allt det andra. Hur man bygger ett värderingsstyrt bolag, ser till att vi alla lever efter våra värderingar, hur vi skapar trygga medarbetare och ledare. Sådana saker intresserar mig och det är kanske inte så många jurister som tycker det är spännande. För mig är det lika spännande som juridiken och jag får nu jobba med båda.«

…hur Eton bygger kultur: 

»Att bygga kultur är ett konstant arbete med att säkerställa att vi genomsyras av de värderingar vi har uttalat. Det sker inte av sig självt. Kärlek sprids inte av sig själv och det gör inte värderingar heller. Vi pratar om det i alla forum, ledarmöten, konferenser, teammöten, till vardags. Det kan kännas krystat ibland, men vi måste våga för att det ska vara ›top of mind‹ hela tiden. För oss på HR är det lättare – vi har beslutat att allt vi gör på HR ska anknyta till våra värderingar. På det sättet ska vi sprida kulturen från vår avdelning och utåt i organisationen.« 

David Köröndi på skjorttillverkaren Eton
Syfabriken Special grundades 1928 av sömmerskan Annie Petterson och hennes man. 22 år senare döpte sönerna om företaget.

»Det är viktigare att fokusera på vilken typ av företag vi vill vara än hur mycket vi ska sälja eller vilken produkt vi ska ta fram.«

…att leva upp till Etons värderingar:

»Vi har sex värderingar. Allt vi gör ska utgå från någon av dessa. Om det vi gör inte går hand i hand med någon av dessa värderingar, så ska vi inte göra det alls. Då blir det kontraproduktivt. Vi har målbilder och mål inom organisationen, men jag vill hävda att vi ska fokusera på värderingarna i stället. Då kommer resultatet av sig självt. Vi presterar bättre om vi har ett större mål än att vi ska göra x procent av det ena eller det andra. Det är viktigare att fokusera på vilken typ av företag vi vill vara än hur mycket vi ska sälja eller vilken produkt vi ska ta fram. Det där kommer ändå.

Det är viktigt att vi lever som vi lär. Säljmål, produkter, ›smart goals‹ och kpi:er följer med på vägen. Man kan jobba med det ändå. Man ska inte slänga det i papperskorgen. Men vi ska ha i vårt mindset att värderingar går först, mål och strategi sedan.«

…att få med företaget på resan:

»Eton har två saker som väger tyngst. Det ena är vår varumärkesplattform. Det andra är våra värderingar. Vi presterar bra, vi är ett välmående bolag och det tror jag beror på den prioriteringen. När vi hade konferens i början av hösten hade vi bara detta på agendan. Vi pratade inte säljmål och produkt. Bara varumärke, vår historia och vart vi ska.«

David Köröndi på skjorttillverkaren Eton
Gånghester, Borås. Här startades Eton för nästan 100 år sedan.

…att få kunden att uppleva värderingarna i varumärket:

»Alla de här sakerna är inte utåtriktade utan internt för oss. I slutändan kommer det att nå kunden ändå. Men ta en av våra värderingar som handlar om att vara ›customer committed‹: vi sätter kunden i första rummet, även när han inte är i rummet. En annan värdering är att vara ›quality driven‹. Vi har kvalitet i vårt dna. Vår grundare Annie Petterson sade en gång i tiden att man aldrig ska lämna över en skjorta förrän man är fullständigt nöjd med den. Det är inbyggt i oss, strävan efter perfektion. Det finns med i vårt värderingsarbete, i produktutvecklingen, i säljprocessen. Alla våra värderingar kommer att upplevas av kunden, oavsett om de handlar på nätet eller hos våra återförsäljare.« 

…hur Eton hittade nya värderingar:

»När jag började fanns redan en uppsättning värderingar på Eton. De hade funnits med ganska länge och det var dags att se över och ifrågasätta dem. Vi ställde frågor till alla på Eton. Alla fick välja fem ord man tyckte stämde på Eton. Man märkte snart att det fanns naturliga strömningar. Kvalitet, till exempel. Det är inbyggt i Eton. Vi matchade de nya med de gamla, tog in en del nytt och annat försvann. Så de nya värderingarna kommer från de anställda. Det kom inte uppifrån. Det var inte så att ledningsgruppen satte sig på ett plan och åkte i väg till en retreat med en konsult, och sedan kom hem med värderingar man ville pracka på resten av de anställda.«

David Köröndi på skjorttillverkaren Eton
Värdegrunden tas upp i samtliga forum på Eton, för att det ska vara »top of mind«.

»När jag tänker på bra ledarskap, då tänker jag på de bästa coacherna jag haft inom idrotten. Ett coachande förhållningssätt är nog nästa steg i utvecklingen av vår ledarskapsfilosofi.«

…skillnaden mellan värderingar och värdegrund:

»Det kan man diskutera. I min värld handlar det om vilka vi vill vara. Vi jobbar med engelska ord och vi pratar ›values‹. Vi jobbar med mjuka värden och det handlar om vad och vilka vi vill vara. Vad man sedan kallar det spelar ingen roll. Innehållet är viktigare än rubriken.«

…att gå sin egen väg:

»Jag har inte så mycket kontakter med kolleger i branschen, på gott och ont. Jag sneglar inte på hur andra gör och hur andra tänker. Jag har mina egna idéer och vår HR-avdelning är väldigt ›etonifierad‹.«

…HR:s stora utmaning:

»Att våga stå för det man tror på. Att veta vad som är vi. Inte spela. Man ska utvecklas och bli bättre i sakfrågor, men ur ett värderingsperspektiv ska man inte flacka för mycket och anpassa sig efter vad som är inne för dagen.«

David Köröndi på skjorttillverkaren Eton
I dag är Eton ett multinationellt bolag som säljer i 50 länder.

…om en trendkänslig bransch:

»Det svänger mycket. Jag har en fördel som inte kommer från HR-världen. Jag känner inte att jag måste lyssna. Det blåser åt ett håll i dag, i morgon åt ett annat. Det rör sig i alla riktningar, men vi ska vara trygga i det vi vill vara. Är vi det, då kommer vi att attrahera och behålla de personer som passar in i vår kultur. Tittar man för mycket på andra så finns risken att man anpassar sig efter rådande trender. Ska man lyssna på alla nya trender skapar man nog bara otrygghet i organisationen. Vi kan inte jobba efter en linje i dag, en annan i morgon och en femte om fem år.« 

…hur idrotten påverkat:

»Jag var målvakt i Gais tills jag var 15. Halvbra. Sedan har jag alltid hållit på med kampsport – boxning, taekwondo, MMA, kickboxning. När jag tänker på bra ledarskap, då tänker jag på de bästa coacherna jag haft inom idrotten. Ett coachande förhållningssätt är nog nästa steg i utvecklingen av vår ledarskapsfilosofi. Vi ska inte ha ledare som ger svaren. I Sverige är vi bättre på den typen av coachande ledarskap och vi ska jobba med att sprida det till vår internationella organisation nästa år. Jag har ju HR-experter under mig. Mitt jobb är att hjälpa dem utveckla processer och sig själva. Det är mitt ansvar som ledare. Det är kärnan i ledarskap: coacha.«

…träningens betydelse:

»Jag är ett stort fan av lunchträning. Köra slut på sig själv, rensa huvudet, få ny energi. Vi bygger ett gym på huvudkontoret just nu. Hoppas fler tycker att det är en bra idé.« 

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Mikael Sjöberg

Publicerad: fredag 9 december, 2022

DAVID KÖRÖNDI

Titel: General counsel och head of HR.

Bor: Göteborg.

Bästa boken: Fantasyserien Wheel of Time av Robert Jordan.

Bästa filmen: Star Wars: The Empire Strikes Back.

Dold talang: Baka.

Tränar: Boxning och gym, just nu.

Första jobbet: På ett sten-huggeri med min pappa.

Udda intresse: Hattar.