Impact by People är en ny satsning från Sveriges HR Förening. Nominera din egen organisation eller någon annans som har gjort en stor förändringsresa. Bild: Shutterstock

IMPACT BY PEOPLE

Ny utmärkelse!

Nu startar vi en rörelse som ska inspirera och sprida kunskap. Impact by People lyfter fram och hyllar organisationer och smarta idéer som gör skillnad.

Impact by People är en ny utmärkelse från Sveriges HR Förening – finns det inte tillräckligt med priser och utmärkelser?

»I första hand ser vi inte det här som en vanlig utmärkelse. För oss är det en rörelse som ska pågå hela året där vi kan inspireras av varandra. Både vad gäller de bra initiativ som görs och som gör skillnad, men lika mycket att spännande och modiga idéer som kanske inte flyger eller någonsin kommer att flyga i sin ursprungliga kontext men som någon annan kan plocka upp och ta vidare i en annan kontext och där idén kan bli verklighet och sedan skapa förbättring och förflyttning.

Dessutom har vi tagit vårt ansvar i floran av utmärkelser och tagit bort de individuella priser som vi tidigare haft där en person lyfts som årets HR-chef, Årets HR-medarbetare etc. Vi tror på att resultat skapas tillsammans, genom samarbete, och att det är det gemensamma arbetet vi ska lyfta, hylla, och, för all del, ge utmärkelser.«

Hur kom ni på idén med Impact by People?

»Det har växt fram under åren. Vi upplever att det finns så mycket att lära av varandra. Vi tror att vi som branschförening kan vara en plattform och en katalysator för lärande, inspiration och utveckling.«

Vad hoppas du/ni åstadkomma med Impact by People?

»En möjlighet att inspireras av varandra och därigenom bidra till lärande för vår profession.

Under mina tre år på Sveriges HR Förening har jag så många gånger slagits av vilka bra saker som görs runt om i organisationer runt om i landet – inom offentlig sektor liksom i privat sektor. Jag har kunnat dela några av dessa initiativ i Hej HR-podden. Nu när vi drar igång med Impact by People under 2023 så kommer podden, ihop med andra kanaler, vara ett sätt där vi genom initiativet kommer att ge ett kontinuerligt lärande under hela året.«

Varför är det så viktigt med kollektiva utmärkelser?

»Vi vet att det inte är en ensam person som helt själv står för framgångarna, eller för misslyckandena för den delen. I dag handlar det om att arbeta över gränserna – tvärfunktionellt – i organisationer. Men också att flera organisationer kan samarbeta med varandra för att tillsammans lösa utmaningar och skapa resultat. Det som behövs i dag är kollektiv intelligens. Därför tycker vi att det känns viktigt att lyfta fram idén, eller förflyttningen som sådan, och där alla som varit med och bidragit blir sedda och hyllade för sitt bidrag.«

Lena Bjurner
Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening. Foto: Karl Nordlund

Ni kommer att uppmärksamma två olika typer av initiativ – berätta!

»Det första är initiativ där man ser tydliga effekter och där man kan mäta en förflyttning. Här kommer vi att få hjälp av vår partner Influence People, som är väldigt duktiga på kollektiv intelligens och förmågan att mäta förflyttningar.

Det andra är modiga och djärva initiativ som vi ännu inte vet effekten av. Kanske blir de succé, kanske misslyckas de i den kontext där idén först föddes. Även om vi ännu inte vet så kan fortfarande den idén inspirera andra som i en helt annan kontext får den att flyga och där leder idén till en positiv förflyttning.«

Kan man nominera den egna organisationen?

»Absolut! Man kan antingen nominera sin egen organisation eller en annan organisation som man kanske är inspirerad av och nyfiken på att veta mer om vad de gör.«

När bestäms vinnarna?

»Impact by People handlar om något mer än att visa vilka som ›är bäst‹. Ja, vi kommer att uppmärksamma utvalda initiativ för att vi alla ska kunna inspireras och lära oss från dem. Men vi kommer inte utse några regelrätta vinnare.  Vi tror på att vi gemensamt kan utmana och utveckla professionen, framför allt när det kommer till innovation, och vi önskar att det här blir en lärande rörelse som många vill engagera sig i. På HR Dagarna kommer vi att lyfta och hylla några av alla bra exempel så att fler kan lära sig av dessa och så är vårt kollektiva lärande i rullning.«

Hur kommer ni att uppmärksamma initiativen?

»Vi kommer löpande att uppmärksamma initiativ under hela året i våra olika kanaler, bland annat i HR People och i Hej HR-podden. Under HR Dagarna nästa höst kommer några utvalda och extra intressanta initiativ att få ta plats och uppmärksammas i programmet.  Mer information om HR Dagarna kommer under året.«

Ni har krokat arm med organisationen Influence people, varför blev det just dem?

Vi pratade med några olika organisationer kring detta. Med Influence People hade vi total samsyn kring både vad vi ville åstadkomma i form av lärande, förflyttningar och grymma idéer, men också hur vi ville göra det. Vi är superglada att de är vår huvudpartner gällande Impact by People.«

Publicerad: fredag 9 december, 2022

Impact by People

Syfte: Lyfta fram och hylla organisationer och smarta idéer som gör skillnad.

Grundare: Sveriges HR Förening.

Samarbetspartner: Impact by People.

När kan man börja nominera: Från och med den 9 december.

Var nominerar man: hrforeningen.se. Information finns under »Nyheter«.

Hur nominerar man: Det finns ett formulär med tydliga anvisningar.

Hur uppmärksammas initiativen: Löpande under året, bland annat i HR People och i Hej HR-podden, samt på HR Dagarna 2023.