FACTFULNESS

Åldersfällan

Ålderism är en vanlig form av diskriminering i Sverige, och mörkertalet är stort. Varannan som drabbas på jobbet väljer att inte berätta det för någon.


Diagram
Varför har man inte samma chans att avancera efter 50?
Företaget tenderar att prioritera 
yngre kompetens 41 %
Personer i den åldern har redan 
fått avancera under sin karriär 30 %
Personer i den åldern ska ändå 
snart gå i pension 18 %
Personer i den åldern har redan nått 
peaken i sin karriär 17 %

23 %

Av männen tycker det är oviktigt med jämn åldersfördelning. Bland kvinnor är motsvarande siffra 13 procent.

30 %

Av HR-cheferna är oroliga för att åldern kan påverka karriären negativt, nu eller i framtiden.KORRIDORS-
ÅLDERISM*

33 %

Har upplevt korridorsålderism

19 %

Har vittnat om det 

11 %

Har deltagit 

10 %

Har drabbats själva 

*Syftar på skämtsamma eller nedvärderande kommentarer om ålder.


VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT HA ÅLDERSMIX PÅ JOBBET?

Skapar bättre erfarenhetsutbyte/
kunskapsöverföring 84 %

Lockar medarbetare i alla åldrar 49 %

Visar att man kan utvecklas på jobbet 36 %

Gör företaget mer jämlikt 33 %

Gör företaget mer socialt 33 %

Signalerar att kompetens går
före ålder vid rekrytering 30 %

Gör företaget mer hållbart 29 %


22 %

HAR BLIVIT DISKRIMINERADE ELLER ORÄTTVIST BEHANDLADE PÅ GRUND AV ÅLDER.


Illustrationer: Shutterstock
Källa: Siforapporten Åldersperspektivet, där över 1 400 anställda och 900 HR-ansvariga medverkat. Rapporten utfördes på uppdrag av hygienbolaget Essity. 

Publicerad: torsdag 19 januari, 2023

ÅLDERISM PÅ JOBBET: 
FYRA INSIKTER

1 

Personalen föredrar åldersmix

Åtta av tio uppskattar när kollegerna är både yngre och äldre.

2 

Prioritering av yngre

Många över 50 upplever att de har svårare att avancera på jobbet.

3 

Yngre drabbas oftare

Fler under 40 har upplevt ålderism än dem som är äldre (27 mot 19 procent).

4 

Tystnadskultur

Få vågar berätta för HR om upplevelser av åldersdiskriminering.