Fler kvinnor än män funderar på att ge upp sina chefsposter.

RAPPORT

Kvinnor på gränsen

Var femte ung, kvinnlig chef är utmattad – och drygt hälften funderar på att lämna sin chefsposition.

Fler kvinnor än män upplever sitt chefsjobb som känslomässigt krävande. Det framgår av en rapport från fackförbundet Ledarna, som ­undersökt arbetssituationen för ­landets chefer utifrån kategorierna ålder och kön. 

Resultaten visar också att fler kvinnor än män under 35-årsstrecket funderar på att lämna sin chefsposition – drygt hälften, jämfört med fyra av tio män. Samma mönster återkommer i frågan om utbrändhet. Bland de unga, kvinnliga cheferna upplever 21 procent att de är emotionellt utmattade. För män i samma grupp är siffran 10 procent. 

Rapportförfattarna skriver att den könssegregerade arbetsmarknaden, med fler kvinnliga chefer inom offentlig sektor, är »en möjlig förklaring«. Över 2 800 personer medverkade i rapporten, varav drygt 1 000 var under 35 år. 

Är ditt arbete känslomässigt krävande? Alltid eller ofta Unga manliga chefer 21 % Unga kvinnliga chefer 38 % Manliga chefer över 35 26 % Kvinnliga chefer över 35 40 % Sällan eller aldrig Unga manliga chefer 37 % Unga kvinnliga chefer 20 % Manliga chefer över 35 33 % Kvinnliga chefer över 35 17 %
Publicerad: tisdag 14 februari, 2023