Caroline Gestrup och Marita Hjelm på plats. Forex huvudkontor ligger i ett 1700-talshus i Gamla stan.

SÅ GÖR VI!

När HR blir hårdvaluta

En fjärdedel av staben fick gå, affären byggdes om – och nu ska Forex satsa på resor. Caroline Gestrup och Marita Hjelm berättar om tillvaron som HR-duo, mitt i en process där arbetsplatsen förändras i grunden.

Först kom pandemin. Resandet avstannade nästan över en natt och ­Forex tvingades till omfattande varsel. Sedan kom beslutet om en ny inriktning för företaget, där bankverksamheten fick vika för en renodling av affärer kring resevaluta. År 2021 såldes bankverksamheten till Ica Banken. Totalt försvann omkring 200 heltidstjänster från Forex i ­Sverige under 2020–2021.

Efter ett par år av bitvis kämpiga förändringar finns nu åter en förväntan i luften, säger HR-chefen Caroline Gestrup. I flera nordiska länder öppnade nya butiker under 2022 och i augusti tillträdde den nya vd:n ­Annelie Nässén, med en bakgrund från bland annat SAS.

»Vi har just gått igenom en väldigt stor förändring och befinner oss nu i slutfasen med att nå fram till strategin för ytterligare en förändring. Det finns en förväntan och, får man väl också säga, väntan, kring den riktning vi ska ta«, säger ­Caroline Gestrup.

Ledningen har varit tydlig med att det inte finns några planer på ytterligare nedskärningar eller uppsägningar.

Marita Hjelm och Caroline Gestrup
Två kvar. Innan pandemin bestod HR-avdelningen på Forex av elva personer.

»Det vi förmedlar är vår inriktning framåt, att Forex ska växa lönsamt. Våra medarbetare är väldigt positivt inställda till den resa vi gör och jag upplever att det finns en förståelse för att processen tar tid. Samtidigt är det så att våra medarbetare i butik nog kan känna en frustration över att det tar sådan tid. Vad är det som händer i ledningsgrupp och på huvudkontoret? Den typen av frågor kommer upp. Men det måste ta tid, en förändring av det slag vi står inför är inget man kan kasta ur sig«, säger Marita Hjelm, HR-partner.

Under pandemin började Forex med livesända möten för alla medarbetare. Det är något man fortsatt med på månadsbasis. Vid dessa digitala träffar kan alla ställa frågor till ledningen. Antingen anonymt via skriftliga frågor inlämnade i förväg, eller direkt i livesändning.

»Vi filtrerar inte, även tuffa frågor ställs i livesändningen«, säger Caroline Gestrup.

Före pandemin var man elva personer. I dag är det Caroline Gestrup och Marita Hjelm som utgör Forex HR-avdelning.

»Vi värderar ständigt våra insatser för att effektivisera HR-processerna. Vad kan vi automatisera, vad kan vi digitalisera?«

»Jag har jobbat här i 17 år med HR på olika sätt. Vi har en egen förändring att hantera, det säger sig självt att man inte kan göra samma saker och på samma sätt när man är två personer som när man är elva. Vi värderar ständigt våra insatser för att effektivisera HR-processerna. Vad kan vi automatisera, vad kan vi digitalisera? Det finns många regelverk vi ska efterleva och vi vill inte ge avkall på kvaliteten eller efterlevnaden«, säger Caroline Gestrup och fortsätter:

»Vi vill även fortsätta utveckla HR på Forex och inte bara göra det vi alltid har gjort.«

För rutindelarna av arbetet lutar sig HR-duon i hög grad mot datasystemtjänster. Den digitala strukturen är också en förutsättning för den stöttning de ger till kolleger i butiker och kontoren i de övriga nordiska länderna. 

Marita Hjelm
»En förändring av det slag vi står inför är inget man kan kasta ur sig«, säger Marita Hjelm, HR-partner.

Förändringsarbetet på ledningsnivå gör att HR håller flera spår öppna parallellt.

»Vi på HR är – utöver det dagliga arbetet – förberedda på att göra de anpassningar och den effektivisering som behövs i takt med de strategiska och operativa beslut som tas«, säger Marita Hjelm.

Till det dagliga värvet hör medarbetarsamtal, lönerevisioner och förhandlingar. Ett tydligt fokus till följd av den osäkerhet som ligger i luften har varit ledarskap. Under hösten arrangerades bland annat en ledardag.

»I vår situation nu är det många anställda som vill veta mer om den nya riktningen: vad innebär den för mig? Det är viktigt för att hitta meningen i arbetet. Men det är tufft med omvärldsfaktorer som påverkar oss. I det här läget jobbar vi särskilt med intern kommunikation och det är extra viktigt att satsa på utveckling av vår ledarskapsmodell«, säger Caroline Gestrup.  

Text: Jenny Damberg
Foto: Patrik Lindén

Publicerad: tisdag 14 februari, 2023

CAROLINE GESTRUP

Bor: Steninge slottsby.

Utbildning: Ekonomi, HR.

Hobby: Matlagning, bakning, ­upplevelser med familjen.

Dold talang: Före detta internationell domare i innebandy.

Bästa tv-serien: Svenska och brittiska kriminalserier.

Bästa egenskap: Omtänksam och ärlig.

Särskilt intresserad av: Människor och beteenden.

 

Marita Hjelm och Caroline Gestrup

MARITA HJELM

Bor: Haninge.

Utbildning: Personalvetare.

Fritiden: Ägnas åt familj och vänner.

Dold talang: Kan Nilecity 105,6 utantill.

Bästa tv-serien: Succession, The ­Witcher, Lovecraft Country…

Bästa egenskap: Kan se humor i det mesta.

Särskilt intresserad av: Inredning, ståupp och mänskliga beteenden.

 

 

 

 

 

 

FOREX

Grundades 1965 av Rolf Friberg och ägs i dag av hans barn Beth och Tom Friberg.

Företagets viktigaste affärsområde har alltid varit valutahandel, men 2003 fick Forex också banktillstånd. År 2021 såldes bankverksamheten till Ica Banken.

Coronapandemin slog hårt mot ­Forex, som tvingades till stora varsel och senare uppsägningar. I dag har Forex omkring 600 medarbetare i Norden.