FACTFULNESS

Lyckohjulet

Frihet, mindre stress och högre lön. Det är vad som ger mest arbetsglädje, om svenskarna själva får välja. Två av tre känner sig tillfreds på sina arbetsplatser, men egenföretagare är allra lyckligast. I den nya Sifoundersökningen Det lyckliga arbetslivet berättar över 1 000 svenska tjänstemän och 550 egenföretagare om lycka och välmående i arbetslivet. Rapporten utfördes på uppdrag av konsultbolaget Kvadrat.

Lycka på jobbet: Fyra insikter

1. Äldre anställda är lyckligare 

71 % av 50-plussarna är nöjda med jobbet, jämfört med 56 % av de yngre.

2. Majoriteten är nöjd

Sex av tio anser att de har ett hållbart arbetsliv.

3. Kvinnor har svårare med livspusslet

Fler anställda kvinnor upplever en sämre balans mellan arbete och fritid.

4. Egenföretagare är mer tillfreds

De upplever mindre stress än anställda, men känner sig mer ensamma.


Viktigaste förändringen för att bli lyckligare på jobbet framöver

Högre lön 26 %
Välja själv hur mycket jag vill jobba 14 %
Mindre stress 12 %
Bättre balans arbete/fritid 10 %
Mer intressanta arbetsuppgifter 9 %
Vet ej/annat 9 %
Nytt karriärspår 7 %
Bättre chef 6 %
Bättre gemenskap 4 % 
Påverka mitt arbete mer 2 %
Mer ansvar 2 %

Vad önskar du mest från en bra chef?

Frihet i min yrkesroll
Viktigt 89 % – Inte viktigt 1 %

Bollplank i svåra situationer
Viktigt 88 % – Inte viktigt 2 %

Någon som inspirerar och skapar arbetsglädje
Viktigt 84 % – Inte viktigt 3 %

Stöttning för att jag ska må bra på jobbet
Viktigt 81 % – Inte viktigt 4 %

Vägledning/styrning i mitt arbete
Viktigt 64 % – Inte viktigt 9 %

Någon som jag kan lära av
Viktigt 49 % – Inte viktigt 18 %


Har du en bra balans mellan arbete och fritid?

Egenföretagare

Ja 

Män 65 %   Kvinnor 63 %

Nej 

Män 17 %   Kvinnor 15 %

Anställda 

Ja 

Män 60 %   Kvinnor 54 %

Nej 

Män 14 %   Kvinnor 18 %


Hållbart arbetsliv i procent

Nöjd med mina arbetsuppgifter
Anställda 75 % – Egenföretagare 82 %

Nöjd med mitt ansvar
Anställda 76 % – Egenföretagare 82 %

Upplever negativ stress i arbetet
Anställda 32 % – Egenföretagare 23 %

Ingår i ett större sammanhang som jag trivs i
Anställda 71 % – Egenföretagare 60 %


Illustration: Shutterstock

Publicerad: torsdag 23 februari, 2023